Brubakken, en stark liftaktör

Publicerad 31/5, 2019 kl. 15:58

Brubakken marknadsför sig som liftaktör med det bredaste liftsortimentet i Sverige och med flest egna servicetekniker. Brubakken renodlar nu sin liftverksamhet som bl.a. ska förbättra servicen ut till kund och öka omsättningen. Dessutom lämnar Göran Janko verksamheten för pension efter snart 30 år i branschen. Han ersätts av Peter Claesson.

Det är bara de som jobbat riktigt länge med byggmaskiner och varit med när den svenska maskinuthyrningsbranschen utvecklats som känner till historien bakom många av våra svenska maskinaktörer. Har man inte gjort det kan det vara en fördel att läsa Svensk Rental Tidning. Här lär man sig mycket nyttigt om branschen och dess aktörer.

 

En liftikon tar pension

En av dem som varit med länge är Göran Janko och som blivit lite av en liftikon. Han känner liftbranschen utan och innan, både genom eget bolag under många år och som anställd liftansvarig på Liftbolaget och Brubakken. Han går i pension i juni och lämnar över till Peter Claesson som blir Sverigechef för liftverksamheten.

I den här artikeln ska vi ta en djupdykning i den del inom Brubakken AB som sysslar med liftar. Brubakken AB ingår i norska Brubakken-koncernen, som startade i Porsgrunn, Norge 1956. Verksamheten ägs idag till största delen av investmentbolaget Reiten & Co. I Sverige har Brubakken depåer på nio platser varav fyra fokuserar enbart på lift. En av depåerna finns i Falkenberg där SRTs utsända träffade Göran Janko och Peter Claesson.

Ursprunget för Brubakkens liftverksamhet startade redan på 70-talet genom Liftbolaget och Hallands Maskinforum. Redan då var de återförsäljare för Ommes liftar. 2007 förvärvades de av investmentbolaget Reiten & Co och där är de kvar än i dag. 2012 bytte bolaget namn och gick under namnet Brubakken som i Norge är främst känd som en av landets största aktörer inom truck- och entreprenadbranschen. Totalt omsätter hela Brubakken-koncernen omkring 750 MSEK och sysselsätter 190 personer. 

 

Avtal med JLG

En viktig affärsmässig milstolpe i Brubakken AB historia inträffade 2007. Företaget slöt avtal med JLG och övertog försäljningen av JLGs stora produktprogram i Sverige. Brubakken i Norge har sedan länge sålt JLG på den norska marknaden så samarbetet i Sverige kändes som en naturlig utveckling på affärsrelationen.

“Att få in JLG som en ny agenturprodukt i sortimentet var en stor och positiv förändring inom bolaget. Sortimentet breddades kraftigt och omsättningen ökade med cirka 50 procent”, berättar Göran Janko.

Brubakken AB omsätter cirka 317 MSEK (avser 2017-12) och totalt arbetar 66 personer i det svenska bolaget, varav 20 arbetar med liftverksamheten. Utöver JLGs produktsortiment säljer de även ledande varumärken som Ommelift, Ruthmann, Versalift och Multitel. 

En stor del av liftomsättningen avser försäljning till maskinuthyrningsbranschen. Resterande försäljning går till slutanvändare inom andra sektorer såsom industri, entreprenad, energibolag, kommuner och statliga verk.

Reservdelar/support och eftermarknad är något som prioriteras starkt inom Brubakken. “Vår målsättning är att vara den liftleverantör i Sverige som har det bredaste sortimentet och har flest egna servicetekniker”, säger Peter. 

Brubakken har, som nämnts, nio depåer i Sverige vilka är Göteborg, Stockholm, Gävle, Falkenberg, Stenungssund, Falun, Mora, Karlstad och Malmö. Malmö, Falkenberg, Stockholm och Gävle är renodlade liftdepåer. I Falkenberg har man nyligen utökat reservdelar/support-avdelningen och är totalt sju personer. 

 

Organisationen trimmas med samarbete över gränserna

Trots konjunkturmätningar som visar på nedgång är Peter och Göran inte oroliga. “Vi har bra drag i försäljningen och fortsatt stor efterfrågan på våra produkter. Våra större kunder ser inga tydliga tecken på åtstramningar i alla fall inte under 2019 och en bra bit in på 2020”, säger Göran. Inom Brubakken-koncernen arbetar man också ständigt på att bli mera effektiva både för kundernas skull men också för att internt kunna spara kostnader och bli bättre. Därför har samarbetet med moderbolaget i Norge ökats och exempelvis sker alla inköp gemensamt idag. “Ett ökat samarbete med vårt moderbolag i Norge har gjort hela liftverksamheten betydligt starkare”, säger Göran. 

Vad gäller produkterna som säljs så är JLG i ledning försäljningsmässigt. Ett produktsortiment som ökat senaste åren är billiftar, då i synnerhet Ruthmann. Produkten, som tillverkas i Tyskland, kännetecknas av hög kvalitet. Versalift är också populär och säljs framförallt till slutanvändare. Omme är sedan länge en populär släpvagnslift som många uthyrare köper. Brubakken erbjuder också specialprodukter som tas fram i samarbete med kunder och leverantörer, tex spårgående liftar för tunnelbana och maskiner för tuff terräng.  

“Specialprodukter är viktiga att kunna erbjuda då vi ser en ökad efterfrågan från applikationer verksamma i tuffa förhållanden. En JLG M450 lift för arbete inom spårområden eller en Versalift monterad på ett terränggående larvbandschassi är två bra exempel”, berättar Peter Claesson. 

Det som sker just nu på Brubakken är lite av ett paradigm-skifte när Brubakkens ”Grand Old Man”, Göran Janko lämnar bolaget. “Jag ser fram mot att ta över och det har varit fint att Göran funnits med och stöttat”, säger Peter Claesson.

Peter berättar också att under det år som gått har man gjort en del förändringar i organisationen med målet att kunna växa ytterligare. Man har som mål att också bredda eftermarknad och service genom att öka service och reparation även för andra liftmärken än de man säljer. “Arbetet med att hitta synergieffekter med våra kollegor i Norge är också en viktig del i vårt utvecklingsarbete internt som vi räknar med att leda till ökad effektivitet, bättre service samt tid och kostnadsbesparingar”, säger Peter.

Och Göran Janko, ja han går i pension nu i juni. Å branschens vägnar passar SRT på att tacka Göran för ett fint samarbete under många år och lycka till med vad han än kommer att sysselsätta sig med som pensionär.

www.brubakken.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×