Bygghissar: Hissnade nyheter!

Publicerad 5/9, 2019 kl. 11:46

I årets tema-artikel om nya bygghissar presenterar vi flera nya produkter från tyska GEDA och svenska Alimak.

GEDA introducerar nu nya GEDA BL 2000 som har en lastkapacitet på 2.000 kg, eller 23 personer, och erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att transportera stora laster till hög höjd. 

Liksom hissarna i GEDA Multiliftserien kan GEDA BL 2000 levereras med lastramp på utgångssidan vilket möjliggör användning av välbekanta skjutgrinden GEDA Basic. 

Lyfthastigheten är beroende av vilken typ av stannplansgrind som används. Vid låga grindar är lyfthastigheten max. 40 m/min och med fullhöjdgrindar kan max. hastigheten 55 m/min utnyttjas. 

GEDA BL 2000 levereras i singel- eller  twin-utförande (två individuella korgar på samma mast). Korgens invändiga mått är 1,4 x 3,2 m och max. lyfthöjd är 250 m. Hissen använder en rund släpkabel med krav på kabelvagn först vid höjder större än 75 m.

Styrningen är av allra modernaste slag och erbjuder mycket enkel manövrering och installation. Språkmodulen som möjliggör att skifta språk i displayen underlättar väsentligt för många användare och reducerar risken för felhantering och ökade servicekostnader. Språklistan utökas ständigt och för närvarande är följande språk tillgängliga: tyska, engelska, svenska, danska, norska, polska, franska, spanska, grekiska och ryska.

GEDA BL 2000 finns i två olika varianter: standardversion och premiumversion. Premiumversionen erbjuder en lång rad extra funktioner, till exempel körhistorik, tidpunkter för start/stopp, felmeddelande, last per körning, aktuell vindhastighet och automatisk körning till markplanet.

Premiumversionen möjliggör även att anslutningen till elnätet kan skiftas mellan 63 A och 32 A, vilket kan vara helt avgörande på många byggarbetsplatser med hårt belastat elnät. Med 63 A lyfter hissen 2.000 kg och med 32 A är lyftkapaciteten 1.300 kg med bibehållen lyfthastighet. 

I premiumversionen ingår en vindsensor som mäter kontinuerligt vindhastigheten. Om vinden blir för stark så att säkerheten äventyras körs korgen automatiskt ner till markplanet. Även en inställbar tidsfunktion kan köra ner korgen till markplanet om hissen stått outnyttjad en viss tid.

Ytterligare exempel på valbara funktioner är automatisk smörjapparat för smörjning av kuggstången, tillgångssystem med magnetkort eller fingeravtryck, uppvärmning i korgen samt fjärrövervakning via internet.

 

GEDA UNI-X-Mast

GEDA introducerar också det nya mastsystemet GEDA UNI-X, ett nytt innovativt, framtidsorienterat mastsystem med flera unika egenskaper:

• Framtidsorienterat och affärsmässigt: Mastsystem GEDA UNI-X kan användas på ett stort antal hissmodeller med lyftkapaciteter från 300 till 2.200 kg. 

• Komplett nyutvecklad med enastående statiska egenskaper.

• GEDA UNI-X är helt kompatibel med den äldre mastvarianten GEDA UNI.

• Lättare att hantera genom att egenvikten har minskat 10 % gentemot den äldre mastvarianten GEDA UNI.

• Ny och flexiblare mastförankring underlättar/möjliggör ännu större flexibilitet vid installationen.

• Kvalitetssäkrad tillverkning med garanterar lång livslängd.

 

Uppgraderad GEDA Multilift P18

GEDA har nu också uppgraderat hissmodellen GEDA Multilift P18 som har fått många nya förbättringar.

Den använder det nya mastsystemet UNI-X. Den nya masten är väsentligt stabilare och stagavstånden, inklusive fri mastspets, har utökats kraftigt vilket i sin tur möjliggör betydligt större flexibilitet vid installat.

Den effektiva lyfthöjden (korgens golv) ovan översta stagpunkten har på nya GEDA Multilift P18 utökats från 2,0 m till hela 6,5 m. Stagavståndet har utökats från 10,0 m till 12,0 m och första förankring från 6,0 m till 8,0 m. Automatisk smörjapparat för smörjning av kuggstången är standardutrustning.

Max lastkapacitet har utökats till 2.200 kg eller 25 personer. Om förlängningsmodulen används är lastkapaciteten 2.000 kg eller 21 personer. Förlängningsmodulen monteras på förberedda fästen och utökar korgens längd från 3,2 m till 3,7 m.

Styrningen i standard- eller premiumvarianterna är uppdaterad så att det numera går att programmera upp till 99 våningar. Anropstyrning från stannplan är standard. En stor, ljusstark display visar alla relevanta data och språket i displayen är lätt att anpassa till användarens behov.

Manövreringen i korgen sker via traditionell keypad eller ett stort vridhjul som är lätt att hantera, även med handskar. 

I premiumvarianten erbjuds ytterligare nyttiga funktioner såsom automatisk återkörning av korgen till markplanet vid inaktivitet eller för hög vindstyrka. Enkel omkoppling mellan 63 A och 32 A nätspänning som automatiskt anpassar lyftkapaciteten och lyfthastigheten (reduceras vid 32 A).

Inhägnadens och korgens skjutgrindar har designmässigt ändrats så att de rent fysiskt blivit lättare att manövrera samtidigt som alla komponenter blivit mer lättåtkomliga för service- och inspektion.

Montageplattformen, som kan fällas ut från korgen för att förenkla installation mot fasad, har fått nära fördubblad bredd och klarar numera 200 kg belastning mot tidigare 100 kg. Den nya montageplattformen ger en säker och stabil plattform för monteringspersonalen och kan även användas som nödutgång.

Speciellt utmärkande för GEDA Multilift-serien är att grundenheten med förmonterad motortransmission, inhägnad, hisskorg och skjutgrindar enkelt kan utplaceras varvid installationen av masten på påbörjas omedelbart. På så sätt utförs installationen på kort tid med maximal kostnadseffektivitet.

 

Flera nyheter från Alimak

Alimak har i år lanserat nya singel-mast systemet TPL 800. Med en en flexibel, robust och enkel design är maskinen idealisk för alla vertikala höjdlösningar för arbete på byggnader, i byggnadsställningar för nybyggnad eller renoveringsprojekt.

Den nya transportplattformen har dubbla funktioner och kan användas antingen för material- eller persontransporter. Den har en kapacitet för 5 personer, är 3,2 m lång och 1,0 m bred och kan transportera skrymmande material upp till max 100 m transporthöjd.

En fördel är möjligheten att öppna den 3,2 m långa plattformssidan för lastning och lossning med dubbeldörrportar (C-dörr).

TPL 800 har en matningshastighet på 12 m/min i persontrafik med dödmanskontroll och 24 m/min för materialtransport och kan manövreras från markstationen. Genom att bara vrida på nyckeln på elpanelen förvandlas enheten från en transportplattform till en materialhiss med alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Mastsegmenten är kopplade till fyra ögonbultar. Dessa är ordentligt anslutna till själva mastprofilen, vilket ökar monteringen och eliminerar risken för förlust eller missbruk av mastsbultarna. Monteringsplattformen ger säker tillgång till masten och fasaden och säkerställer att mast och ankare kan monteras på säkras och bästa möjliga sätt.

Den förbättrade mastkonstruktionen tillåter ett förankringsavstånd på upp till 7,5 m, så att endast tre våningar i byggnaden eller byggnadsställningen krävs för fastsättning. Förankringsrören är fästa med ett dubbelt ramsystem för mastsektionerna, som tillåter en större stabilitet av masten och som kan monteras på samma gång snabbt och enkelt.

Utformningen av TPL 800 är helt modulär och kan levereras med en mängd olika grindar eller ramper. Trots sina relativt få moduler och komponenter kan modulsystemet perfekt anpassas till ett brett utbud av applikationer. 

En rad tillbehör som tak, tross, stege etc. finns på begäran.

 

Uppgraderad höghastighetshiss

Alimak har också uppgraderat Alimak Scando 650 FC-S, en av världens mest populära höghastighetshissar för byggindustrin.

Hissen erbjuder mer lyftkapacitet, en större kabin, bättre körkomfort och ökad intelligens. Kombinerad med flexibiliteten och effektiviteten hos Scando 650 är den nya 2019-modellen det ultimata valet för byggbranschen.

Sedan grundandet av Alimak för över 70 år sedan är målet att vara teknologisk ledare i sin verksamhet. I nya Scando 650 FC-S har man uppgraderat hela det existerande modulsystemet. 

De nya lösningarna erbjuder bland annat förbättringar i kapacitet och utrymme, komfort och intelligens. Med en lyftkapacitet på 3.500 kg per hisskabin har man ökat lastkapaciteten med 300 kg vilket ökar produktiviteten i byggprojekt med höga transportbehov med upp till 10% jämfört med föregångaren.

Dessutom har kabinhöjden ökat från 2,3 m till 2,8 m, vilket ökar den totala lastkapaciteten med 22%, vilket säkerställer effektiv transport av människor och till och med det mest skrymmande material.

För att uppnå denna kapacitetsökning, konstruerade Alimaks ingenjörer ett plattformskonceptet med en standardplattformslängd på 5 m. Den bärande plattformens ram och golv har stärkts och ett nytt säkerhetsredskap har utvecklats för högre totalvikt.

Alla dessa förbättringar gör det möjligt att transportera högre och större lastbelastningar någonsin tidigare med hissens höga hastighet.

Det nya intelligenta överbelastningssystemet som känner av sådana parametrar som vikten av kabeldetektering, säkerställer att styrenheten alltid vet den verkliga vikten av hissen oberoende av den aktuella positionen.

En ny Intelligent Frequency Converter (FC) ger maximal kabinhastighet, oavsett lastkapacitet eller spänningsfluktuationer. 

Den nya FCn har en förbättrad effektberoende vridmomentbegränsare som säkerställer att hissen inte stannar när spänningen sjunker, men justerar automatiskt sin hastighet. FC optimerar respektive maxhastighet enligt den aktuella nyttolasten för att säkerställa den mest effektiva driften vid varje vikt.

Åkkomforten har förbättrats med en lägre driftsnivån, vilket uppnås tack vare en tjock, ljudisolerad takbeklädnad och sammansatta kompositstyrningsrullar.

Modulär 650 FC-S-serien är tillgänglig i både enkel- och tvillinghisskonfigurationer. Den lyfter en nyttolast på  3,500 kg med en hastighet upp till 100 m/min.

 

Transportplattformen TPL 1000

En produktnyhet värd att nämna är också att Alimak i november förra året lanserade transportplattformen TPL 1000 i sitt lätta sortiment. TPL 1000 är också enmastig. Den flexibla, robusta och enkla designen gör den idealisk för alla vertikala åtkomstlösningar, inklusive direkt till byggnader och byggnadsställningar, för nybyggnation eller för renoveringsarbete . TPL 1000 är utformad för att erbjuda den mest kostnadseffektiva vertikala transportlösningen på plats. Varje enhet har dubbla funktioner och kan användas som transportplattform eller materiallyft.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×