Byggmaterialanvändning dalar i Stockholms län

Publicerad 5/9, 2019 kl. 11:25

“Det samlade byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad i Stockholms län sjönk med drygt 30 procent 2018 jämfört med året innan”, säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta och hänvisar till företagets senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg.

”Förändringen av byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad återspeglas av att bygginvesteringarna bromsat in i Stockholm. Utfallet för regionen ligger i linje med våra prognoser och var därmed förväntat”, avslutar Jenny Ingelström.

Minskningen berörde samtliga husbyggnadssektorer men var mildare inom sektorer som industrins husbyggande och ombyggnad av flerbostadshus.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×