Compamatic för tunga vibratorplattor

Publicerad 16/6, 2020 kl. 15:28

Genom lösningen Compamatic kombinerar Wacker Neuson sin beprövade komprimeringskontroll med en telematiklösning.

Compamatic är nu också tillgänglig för de tunga, handstyrda fram/back plattorna liksom några av de tunga fjärrstyrda vibratorplattorna. Därigenom blir komprimeringsförloppet begripligt och en komplett dokumenterad kvalitetskontroll är möjlig. Kunderna kan utforma arbetsprocessen ännu effektivare med Compamatic.

Var har det redan komprimerats? Hur hög är komprimeringsgraden? Dessa typiska frågor som uppstår på en byggplats kan besvaras snabbt och enkelt genom Compamatic. Från skrivborden kan de ansvariga kontrollera om alla de planerade arbetsstegen har utförts på arbetsdagen, om alla de planerade ytorna har komprimerats och om komprimeringsgraden är tillräcklig överallt. Därigenom kan nästa steg, exempelvis planeringen av asfaltleverans inledas på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt – utan att en kontrollant själv måste köra till de ofta avlägsna byggplatserna för att utföra kvalitetskontrollen.

 

Tids- och kostnadsfördelar

Compamatic är en kombination av den beprövade komprimeringskontrollen Compatec från Wacker Neuson och en telematikmodul. Wacker Neuson lanserar nu också systemet för sina fram/back vibratorplattor DPU80, DPU90, DPU110 liksom de fjärrstyrda modellerna DPU80r och DPU110r i serien från 80 till 110 kN. För kopplingssetet till modellen DPU110 är Compamatic nu också tillgänglig. Genom Compamatic åstadkoms på komplexa, stora byggplatser en enorm tidsbesparing eftersom kvalitetssäkring är möjlig genom EquipCare Manager och därmed krävs färre kontroller på platsen. Också för mindre företag uppnås en enklare kvalitetskontroll med tids- och påföljande kostnadsfördelar. ”Genom Compamatic underlättar vi å ena sidan kundernas kontroll, å andra sidan dokumentationen av markkomprimeringen“, förklarar Stefan Pfetsch, Kommersiell Direktör för Wacker Neusons produktionsföretag i Reichertshofen. ”Funktionen är länkad till vårt existerande telematiksystem EquipCare. Därigenom sammanställs alla uppgifter översiktligt på en plattform och är lätta att finna.“ 

 

Begripligt komprimeringsförlopp

En vibratorplatta som är utrustad med Compamatic skickar data för kvalitetskontroll till Wacker Neusons telematiklösning EquipCare. Därmed rapporteras den exakt maskinplatsen via GPS. Samtidigt utläser komprimeringskontrollen Compatec komprimeringsvärdet vid varje tidpunkt. En satellitbild med en ”värmekarta“ visar i EquipCare Manager, med hjälp av olika färger, på vilka platser komprimeringen har utförts och hur stark den är. 

 

Enkel och exakt kvalitetskontroll 

Eftersom Compamatic är inbyggd i den redan existerande telematiklösningen EquipCare från Wacker Neuson kan kunderna enkelt få tillgång till maskindata på sin dator och kontrollera komprimeringsförloppet. Dokumentationen och visualiseringen av komprimeringen erbjuder en snabb överblick över arbetets fortgång och komprimeringskvaliteten, därmed är kvaliteten inte längre beroende av användarens erfarenhet och uppskattning. Dessutom identifieras vibrationsplattorna automatiskt med Compamatic-modulen – liksom alla EquipCare utrustade last, gräv- och transportmaskiner – och är därmed synliga på portalen.

Redan sedan år 2019 har Wacker Neuson utrustat sina kompakta maskiner såsom grävmaskiner, dumprar och hjullastare med telematiklösningen EquipCare. Därigen förhöjs transparensen i administrationen av maskinparken, maskinerna aviserar själva sin status för underhållsbehov, driftsstörningar eller oväntat byte av arbetsplats. 

www.wackerneuson.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×