Coronatider

Publicerad 1/12, 2020 kl. 10:59

Fortfarande är Coronaviruset en lika aktuell fråga som påverkar våra liv fortsatt så mycket och snudd på mer ju längre tiden går.
Johan Svedlund

Efter statsministerns senaste tal är vi nog många som funderar på hur vi ska planera julhelgen och vilka vi ska våga träffa och hur det ska gå till. Jag tror att dom flesta av oss håller ut och hoppas på en snabb vaccinering. Men att det ska kännas riktigt säkert också.

Men vår bransch är fortfarande relativt lite påverkad av Coronaeffekten.

Vi har våra största kunder inom bygg, som ligger sent i konjunkturen och jobbar med pågående och även nya projekt. 

Vår senaste undersökning bland medlemsföretagen i sep- okt visar på en minskad påverkan av Corona och en större framtidstro bland företagen. Däremot har svårigheterna att leverera tjänster ökat, vilket kan tyda på att sjukfrånvaron ökat under hösten. 

Senaste konjunkturrapporten från Byggföretagen i september är också den relativt stabil, men pekar på en minskning under 2020 med -2% och ett stabilt 2021. Detta beror främst på ökningar för fritidshus, ombyggnation av bostäder och stora investeringar inom offentligt finansierade anläggningsprojekt som kompenserar för minskning inom lokaler. 

Inom branschföreningarna arbetar vi allt närmre med våra branschfrågor under vårt gemensamma namn Rentalföretagen. Digitala möten och inställda sammankomster är svårigheter som vi börjar vänja oss vid och samverkan stärks allt mer.  Att bli delaktig i arbetet i något av våra utskott som arbetsmiljö, energi, bod eller hiss är det bästa sättet att bedriva branscharbete på och bidra i utvecklingen. Det gör också vårt arbete mellan föreningarna allt tätare och att det naturligt kan gå mot en gemensam förening.

Liksom i förra ledaren så ser möjligheterna till fysiska möten väldigt små ut, men vi hoppas kunna genomföra våra årstämmor och att vi ska kunna genomföra den Rentaldagen i Båstad torsdag 3 juni 2021.

Så fortsätt att ha kvar datumet i era kalendrar.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×