Cramo och Ramirent i samarbete

Publicerad 20/12, 2012

Cramo och Ramirent har tecknat ett avtal om att bilda ett joint venture som kommer att äga Ramirents samlade verksamhet i Ryssland och Ukraina, samt Cramos verksamhet i Ryssland, med undantag för Cramos verksamhet i Kaliningradområdet.

Det nya bolaget kommer att ägas till lika delar (50/50) av Cramo och Ramirent. Det gemensamma företaget kommer att vara det ledande maskinuthyrningsföretaget i Ryssland och i Ukraina. Det nya bolagets omsättning under 2012 beräknas uppgå till cirka 52 miljoner euro, med en EBITDA-marginal på cirka 35 procent. Den sammanslagna enheten har cirka 400 anställda, 22 egna uthyrningsdepåer samt shop-in-shop lösningar på ytterligare sex platser.
Både i Cramo och i Ramirent finns en 20-årig erfarenhet av den ryska uthyrningsmarknaden. Ramirent har dessutom funnits i Ukraina sedan 2003. Det nya, samägda bolaget kommer att bli en stark aktör med ökade finansiella resurser och med kompetens och resurser att tillvarata de betydande tillväxtmöjligheterna på den ryska och ukrainska marknaden.
Maskinuthyrningsmarknaden i Ryssland och Ukraina är i ett tidigt skede av sin utveckling. Det ger betydande tillväxtmöjligheter som det nya samriskföretaget genom sina kompletterande styrkor är unikt positionerat för att dra nytta av. Den tillgängliga byggmarknaden, uppskattningsvis drygt € 100 miljarder med beräknad tillväxt på 8 procent tillväxt per år, förväntas medföra en stark efterfrågan på hyrd utrustning, som förstärks ytterligare genom en ökande andel inhyrd utrustning.

Många aktörer
Den ryska och ukrainska hyresmarknaden är mycket fragmenterad med många aktörer som fokuserar på enskilda produktgrupper. Det nya gemensamägda företaget kommer, som fullsorterat uthyrningsföretag, att kunna ge ett utökat erbjudande till både befintliga och nya kunder.
Både Cramo och Ramirent har väl etablerade och framgångsrika företag på marknaderna. Bolagen har kompletterande depånät, kompetenser och serviceerbjudanden, och blir tillsammans en ledande leverantör av moderna hyreslösningar till bygg- och industrisektorn i Ryssland och i Ukraina.
“Våra kunder kommer att gynnas av ett större utbud av produkter och tjänster, samt ökad kapacitet och tillgänglighet. Och vi kommer att dra nytta av de ökande affärsmöjligheter som kommer från det”, säger Vyatcheslav Romanov, VD för Cramo Ryssland.
“Vi är mycket glada över att arbeta på en solid plattform med två starka ägare för att stödja vår utveckling. Att vara ett fullsorterat maskinuthyrningsföretag som betjänar kunder på en ’one-stop-shop-basis’ har varit en avgörande faktor för vår framgång på dessa marknader hittills, och kommer att vara vårt huvudsakliga fokus även i det nya bolaget. Med våra kombinerade erbjudanden, nätverk och kompetenser tror vi att vi kan betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare och bli det självklara valet för kunder i Ryssland och Ukraina“, säger Grigory Grif, landschef, Ramirent Ryssland och Ukraina.
“Den ryska och ukrainska marknaden erbjuder betydande tillväxtmöjligheter för maskinuthyrning och genom det gemensamma företaget har vi en stark grund att investera för ökad tillväxt. Med gemensamma ansträngningar, kommer vi att kunna bidra till både nya och befintliga kunders värdetillväxt och samtidigt vidareutveckla uthyrningsbranschen som helhet på dessa marknader”, säger Magnus Rosén, VD och koncernchef för Ramirent Oyj.
“Sedan några år är det uppenbart att Ryssland och Ukraina befinner sig i början av utvecklingsfasen till en modern uthyrningsbransch. Byggmarknaden är enorm och dynamiken är betydande. Att ta täten i den utvecklingen erbjuder intressanta möjligheter, men också stora utmaningar. De kombinerade resurserna i våra redan framgångsrika företag ger oss ett tydligt försprång och en unik plattform för ett långsiktigt engagemang i Europas mest intressanta region”, säger Vesa Koivula, VD och koncernchef för Cramo Plc.

Officiell lansering i januari
Det gemensamma företaget kommer att ägas och kontrolleras gemensamt av Cramo (50 procent) och Ramirent (50 procent). Mr Anton Artemiev kommer att utses till styrelseordförande. Anton Artemiev har en lång erfarenhet från affärsverksamhet i Ryssland och internationellt och har bland annat haft olika ledande positioner inom Carlsbergkoncernen i Ryssland. Övriga professionella styrelseledamöter kommer att utses i ett senare skede.
Det nya bolagets namn och varumärke kommer att lanseras officiellt efter att transaktionen har fått godkännande från konkurrensmyndigheterna, vilket väntas ske i januari 2013.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×