Demcon flyttas till september 2021

Publicerad 16/6, 2020 kl. 15:15

Arrangörerna av Demcon 2020 höll ut i det längst för att kunna genomföra mässan den 24-25 september i år.

Men trycket blev för hårt. Men med anledning av osäkerheten kring Corona-läget i Sverige och att Sverige fortsatt inte hävt några restriktioner blir tiden för knapp för att arrangera mässan i år.

“Jag tycker att det är oerhört tråkigt att behöva ta det här beslutet att flytta mässan ett år fram i tiden till september 2021. Men vi ser ingen annan utväg. Det tar tid för våra utställare att förbereda sitt deltagande. Skulle vi ha väntat med det här beslutet till efter semestern hade det varit omöjligt både för utställarna och oss som arrangörer att skapa en riktigt bra mässa”, säger Jan Hermansson.

“Även om restriktionerna hävs till viss del är det nog inte troligt att myndigheterna släpper antalet fritt om hur många som får samlas. Idag gäller fortfarande max 50 personer och om man skulle tillåta låt säga 1000 personer så är det ändå för få. Jag tror oavsett hur många som får samlas till hösten så kommer en oro bland besökarna att kvarstå. Att flytta till 2021 är det enda gångbara”, tillägger Hermansson.

Demcon flyttas nu till 9-10 september 2021 och kommer att arrangeras som vanligt på Inframässan vid Scandic Hotel Infracity i Bredden norr om Stockholm. Det blir förstås Demcon-kalas på torsdagskvällen den 9 september, 2021 med utdelning av det Svenska Demoleringspriset.

I samband med mässan i år var det planerat att branschorganisationen för Byggnadsberedning skulle ha hållit sitt höstmöte. Den internationella paraplyorganisationen IACDS för håltagare skulle ha organiserat sitt årsmöte i anslutning till mässan. I nuläget finns ingen information om när dessa möten kommer att hållas men SRT återkommer så fort information finns tillgänglig.

www.demcon.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×