Det här händer inte, eller hur?

Publicerad 19/4, 2022 kl. 06:45

När årets första nummer av Svensk Rental distribuerades hann jag inte kommentera det hemska som händer i Ukraina då pressläggningen hamnade precis i skarven.

När det är skrivs har kriget pågått i drygt en månad och allt känns helt overkligt. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva detta. I egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare av Svensk Rental Tidning fördömer jag Rysslands invasion av Ukraina, tillika det krig som Ryssland, läs Vladimir Putin, startat där både ukrainska och ryska medborgare drabbas.  Jag är född drygt 15 år efter att andra världskriget avslutades, mitt i den period som går under namnet Kalla kriget. Och nog det var ett kallt krig alltid. Öst och väst betraktade varandra på håll med bistra miner och rustade på båda sidor men inget hände. Läget var stabilt och i alla fall västvärlden kände sig ganska säker. Annat var det dock i öst i länder som Korea och Vietnam. Min uppväxt i Västeuropa kändes trygg och säker trots det spända läget i mellan öst och väst men det upplevdes inte som något egentligt hot.

Mycket har hänt sedan murens fall 1989, det har blivit bättre och det har blivit sämre på många håll. Historien verkar upprepa sig på en del håll. Men för några månader sedan kunde väl ingen tro att vi skulle börja prata om att risken för ett militärt angrepp på Sverige kunde vara överhängande och att kanske särskilt Gotland skulle vara i riskzonen. En fullständigt absurd tanke.

Men det är den verklighet och de risker vi lever med idag. Det är ett faktum. Ukraina har angripits och dess folk befinner sig mitt i ett rasande krig med katastrofala följder. Allt beroende på en mans fullständigt knäppa idéer om ett storryssland. Han kanske inte säger det rakt ut med det är vad som döljer sig bakom orden att skydda den rysktalande befolkningen i Donbass med provinserna Dontesk och Luhansk från det ”nynazistiska” Ukraina. Att Ukraina skulle styras av en nynazistiskt orienterad regim är ett fullständigt befängt påstående med en president med judiskt ursprung. Det är fullständigt nonsens och rena lögner. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterar påståendet: ”Det är ett så fullständigt befängt och felaktigt påstående som vi inte ens vill kommentera. Vi vet inte ens vad Putin pratar om”.

Jag är pacifist i grunden och har alltid varit men det känns som om världssamfundet måste börja ta itu med regimer som är på total kollisionskurs mot den demokratiska grundsyn som trots allt råder i de flesta länder idag. Jag behöver inte nämna några namn men det är en handfull ledare som stör världsfriden. Vad vi var och en kan göra just nu är att bidra ekonomisk för att hjälpa de utsatta i Ukraina genom hjälporganisationer som Röda Korset, UNHCR med flera och be och hoppas på att det blir ett slut på kriget på diplomatisk väg.

 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×