Dieselmotor med en cylinder och elektroniska kontroller från Hatz

Publicerad 24/2 kl. 17:02

Med sin nya E1-teknologi tar Hatz även med B- och D-seriens encylindriska motorer till en mer sammankopplad framtid. Målet är att användaren ska kunna eliminera gapet mellan tidigare mekaniskt styrda motorer och moderna digitala krav.

De viktigaste komponenterna hos E1-tekonologin är motorkontrollsenheten, sensorerna och bränsleinsprutaren, med ett elektromagnetiskt valv utvecklat av Hatz i samarbete med Bosch. Kontrollenheten mäter kontinuerligt hastigheten, oljetrycket, olje- och motortemperaturen, driftstiden och miljömässig data (såsom lufttryck eller lufttemperatur). Dessutom är det möjligt att få motorspecifik data genom Hatz nya diagnostiska verktyg HDS2 och via CAN J1939, exempelvis för motoranalys eller underhåll. E1-teknologin inkluderar även ett automatiskt startskydd och en tomgångskontroll med avstängning för att undvika för långa tomgångar, ineffektiv användning eller onödigt slitage.

Gränssnittet möjliggör ett kontinuerligt datautbyte med kontrollenheten, med dataöverföring i båda riktningar som gör det möjligt att analysera motordata och ladda över ny data. Dessutom kan användaren ställa in olika driftlägen, exempelvis konstant hastighet för vissa applikationer, ”eco mode” för miljökänsliga områden eller en justering av motorn för olika bränsealternativ.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×