Digital produktväljare för tillfällig arbetsbelysning

Publicerad 23/12, 2019 kl. 12:29

Mareld Pro Lighting, som erbjuder tillfällig och mobil arbetsbelysning, lanserar en digital produktväljare som gör det enklare att välja rätt ljus för arbetsuppgiften. På tre klick får man fram ett anpassat resultat baserat på de frågor man besvarat.

Produktväljaren är ett verktyg som kan användas av såväl användare som arbetsgivare för att säkerställa rätt ljus på arbetsplatsen. På byggarbetsplatser, där förhållandena ständigt ändras, måste arbetsbelysningen ses över med jämna mellanrum. Med produktväljaren vill Mareld Pro Lightning adressera den okunskap kring Arbetsmiljöverkets föreskrifter som de menar råder på vissa håll.

“Den är enkel att använda och finns tillgänglig för alla via vår hemsida”, säger Peter Dismark, Brand Manager Mareld Pro Lightning. ”Om man känner sig osäker på vilken arbetsbelysning som passar bäst är produktväljaren ett otroligt bra verktyg och på bara några sekunder får man fram ett förslag på bästa arbetsbelysningen för jobbet.”

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2 Paragraf 11 §§) ska ”belysningen anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.”

“Vår produktväljare utgår från de miljöer som ett proffs, oavsett yrke, befinner sig i”, säger Peter Dismark.

Även om man inte kopplar direkta arbetsplatsolyckor med arbetsbelysning kan dålig arbetsbelysning negativt påverka arbetsförmågan. En konsekvens kan bl a vara försämrad syn om man arbetar i dåligt ljus under lång tid. Dålig arbetsbelysning kan också bidra till huvudvärk och att man blir trött fortare. Förhoppningen från Mareld Pro Lighting är nu att utveckla det unika konceptet vidare.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×