DISAB Group förvärvar HYR IN Gruppen

Publicerad 10/10, 2018 kl. 11:02

Disab Vacuum Technology AB (Disab Group) har via Hyrtab Holding AB (Hyrtab) förvärvat samtliga aktier i Hyr In i Ängelholm AB (Hyr In). Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för Disab Group, som omfattas av Disab Vacuum Technology AB, Disab-Tella AB, Disab UK Ltd, Disab Rental AB, Hyrtab Holding AB och nu även Hyr In i Ängelholm AB. Ägarskiftet skedde den 1 juni, 2018.

Förvärvet kommer att komplettera varumärkesportföljen med maskiner och utrustning för uthyrning till bygg och anläggningsföretag, industri och offentliga sektor. Genom förvärvet av Hyr In utökar Hyrtab antalet depåer i sydvästra Sverige, från två till åtta. Disab Groups fokus kommer fortsatt vara att skapa tillväxt genom att bemöta kundens dagliga behov i form av utmärkt service och flexibilitet, sortiment och kvalitet. 

Disab Group etablerades 1976 och är marknadsledande inom tillverkning och uthyrning av industritillämpningar med vakuumteknik. Sedan 2016 har Disab Group diversifierat sina tjänster inom uthyrning genom förvärvet av Hyrtab. Koncernen kommer 2018 sammanlagt ha 200 anställda och en omsättning på c:a en halv miljard kronor.

”Förvärvet av Hyr In är Disab Groups fortsatta steg vad gäller expansion inom uthyrningsbranschen. Hyr In är ett mycket välskött bolag som på mindre än tio år visat en exemplarisk förmåga att skapa tillväxt och vuxit snabbare än övriga marknaden. Vår gemensamma ambition är att fortsätta expandera Hyr In och Hyrtab, i Sverige”, säger Mats Lindskog, VD och koncernchef för Disab Group.

”Jag är mycket nöjd över att välkomna Disab Group som Hyr Ins nya ägare. Tillsammans med systerbolaget Hyrtab delar vi företagskultur, syn på tillväxt och vikten av lokalt företagande med kunden i centrum. Vår gemensamma målsättning är att fortsätta växa tillsammans med våra kunder genom att erbjuda förstklassig kundservice och rätt produktsortiment på lokal nivå. Vidare är jag övertygad om att båda bolagen kan lära sig av varandra och tillsammans använda det till fördel för våra kunder”, säger Jan Holubec, VD för Hyr In.

”Det finns stora likheter mellan Hyrtab och Hyr In. Bolagen delar samma kultur och värderingar, och kompletterar varandra extremt väl utifrån arbetssätt, sortiment och geografi. Tillsammans kan vi dra nytta av varandras erfarenhet, inte minst när det gäller utveckling av sortimentet, driva tillväxt på befintliga depåer och etablering av nya. Jag ser mycket fram emot att fortsätta expandera Hyrtab med Hyr In som systerbolag, skapa ytterligare mervärde för befintliga och nya kunder, samt utveckla nuvarande och framtida organisation”, säger Fredrik Landén, VD för Hyrtab.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×