Ekonomin står i centrum

Publicerad 19/11, 2018 kl. 15:07

Ekonomiaspekten har alltid en central roll oavsett om ämnet är politik, byggnation, fordonsindustri, transporter, miljö, tandvård, rymdforskning...jag till och med om man pratar kultur.

Ekonomin har alltid varit ett viktigt ämne till och med på stenåldern men då hade ekonomivärdet en annan form. Då handlade det om omedelbar överlevnad. Idag har ekonomibegreppet en så mycket vidare innebörd och genomsyrar i princip alla sammanhang. Idag, verkar det som om man som politiker kan vända eller få väljarna att tro att man kan vända ett lands dåliga räkenskaper kan man få all den makt man önskar sig. Nästan oavsett vilka värderingar man har. Trump är ett bra exempel och nya presidenten i Brasilien, Bolsonaro, ett annat. Men om man å andra sidan misslyckas ekonomiskt faller också alla andra fördelar som man liksom fått på köpet tack vare att man hade ekonomin på sin sida. Ett exempel på det är Brasiliens förrförre president skakar galler dömd för korruption. Hitler var ett annat utmärkt exempel. Tyskland var kört i botten ekonomiskt och en total politisk oreda rådde. Hitler hade en ekonomiskt plan som fick hjulen att börja snurra igen och judarna fick bli syndabockarna. Det blir lite som att välja mellan pest eller kolera. Sedan början av 2000-talet har ekonomins betydelse och hur den genomsyrar allt stegrats. En viktig drivkraft i sammanhanget är förändringen i Kina och under de senaste åren även i Indien. Med dessa två unga och enorma marknaders gynnsamma utveckling har ekonomin i hela världen påverkats positivt. USAs ekonomi har gått knackigt i många år men börjar nu uppleva en renässans så sakteliga. Den europeiska ekonomin har klarat sig hyfsat trots att era länder har haft och fortfarande har stora problem med ekonomin. Totalt sett har dock världsekonomin sett bra ut under minst ett decennium. Men nu börjar världsekonomin att vackla om man får tro analytikerna och vi kan vänta oss en nedgång i konjunkturerna under de kommande åren sägs det. Ingen bra kombination för Sverige som fortsatt lever med en regeringskris där de olika partnerna inte kan bestämma sig för vem och hur landet ska styras. Märkligt att vi inte kan få någon ordning på detta och ganska ovanligt för att vara Sverige. Både ekonomiskt och politiskt är världen inte riktigt i balans. Många värden håller på att urholkas och detta skapar en rotlöshet och en längtan efter balans, klara regler och även moral. Ett större behov av att värna om det sunda förnuftet om man kallar det så. Den kanadensiska psykologen Jordan B. Peterson har blivit mycket uppmärksammad för sina åsikter. En stor skara, av framförallt unga män, lovordar hans klara och tydliga retorik om hur saker och ting i livet förhåller sig och vilken ståndpunkt man ska ha. Peterson bygger det mesta av sina ståndpunkter på vetenskapliga undersökningar och inga egna vaga antaganden. Kritikerna å sin sida ser istället Petersons uttalanden som generaliserande och rent av rasistiska och att han angriper feminismen. Peterson och sin sida förstår inte alls kritiken utan att han bara redogör för fakta. Jag tror att anledningen till att Petersons åsikter och sätt att redogöra för fakta är att det ingjuter en struktur och fasthet hos många människor som idag upplever att världen blivit sekulariserad och som saknar riktning och målmedvetenhet i sina liv. Jan Hermansson, Redaktör jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×