Elmaskiner i praktiskt bruk: enkla, elektriska, utsläppsfria

Publicerad 17/3 kl. 11:47

Wacker Neusons byggmaskiner med zero emission övertygar i Wiens innerstad.

Inom ramen för ett privat byggprojekt, i vilket ingår ett byggnadskomplex med bostadshöghus, ett kontorshus och ett hotell, skapas utomhusanläggningarna med hjälp av Wacker Neusons serie zero emission. Från stavvibrator via stamp och vibratorplattor till dumper och minigrävmaskin har de elektriska maskinerna och utrustningarna i de centrala delarna av Wien bevisat att de är idealiska för dagliga, praktiska insatser – och dessutom uppvisar de flexibilitet, användar- och miljöskydd.

Byggarbetsplatser utan avgaser och med extremt låga bullerutsläpp? Det är ingen framtidsvision utan redan verklighet. Även vid ett byggprojekt i Wiens innerstad, inte långt från centralstationen, bevisar dessa lösningar för zero emission att de tillför full effekt i daglig insats. Det utförande byggföretaget Swietelsky AG förlitar sig här på Wacker Neuson elmaskiner: “Som ett led i vårt engagemang för större hållbarhet inom bygget önskar vi stegvis minska på CO2-utsläppen och bullerutsläppen i hela innerstadsområdet”, säger Karl Weidlinger, VD för Swietelsky AG. 

 

Utsläppsfri och bullerminskad

Från stavvibratorer via betongkomprimering till helt elektriska 1,7-tons grävmaskiner sattes nästan hela Wacker Neusons portfölj med zero emission in på den wienska byggarbetsplatsen. “Genom våra eldrivna maskiner kan vi täcka in många användningsscenarier”, säger Alexander Greschner, kommersiell VD för Wacker Neuson Group. “Arbetsinsatsen i Wien visar att våra lösningar för zero emission inte endast är idealiska för särskilda insatser utan också för helt vardagliga uppgifter på byggarbetsplatser i innerstadsområden. Med vårt breda produktsortiment är ledare i branschen.”  

Med upp till 90 procent minskade CO2-utsläpp – batteriproduktion och energiåtervinning är här redan inräknade – gör elmaskinerna inte endast arbetet på byggarbetsplatsen angenämare utan ger också sina bidrag till att uppnå klimatmålen. I Wien övertygade de extremt elektriska grävmaskinerna, dumprarna och hjullastarna även  Swietelsky AG genom sina enkla hanteringar i praktiken: Alla maskiner kunde laddas över natten och batteriet räcker för en genomsnittlig arbetsdag. “Wacker Neusons elektriska produkter erbjuder en mångfald fördelar”, förklarar Mario Lang, polerare hos Swietelsky AG. “Med dem kan vi minska driftskostnaderna och skydda användarna bättre. I synnerhet det enkla handhavandet och det friktionsfria samspelet mellan maskiner och utrustning har övertygat oss. En användning av Wacker Neusons eldrivna maskiner på ytterligare byggarbetsplatser möter inga hinder.”

 

Utsläppsfritt

I byggprojektet ingår bland annat utomhusanläggningar, lekplatser, sittmöjligheter, gångstigar och lastningszoner. För det lades kabel, anlades grönområden, förbereddes vägar och lades betonggrundar. För de ankommande grävarbetena användes den batteridrivna minigrävmaskinen EZ17e. Den högvärdiga litiumjonstekniken har redan använts av Wacker Neuson under de senaste åren. Tack vare den tillfredsställs de höga kraven på konstanta prestanda, lång livslängd, säkerhet och robusthet. Den stora batterikapaciteten sörjer för att de hydrauliska funktionerna upprätthåller samma prestanda som de konventionella modellerna under en hel arbetsdag. Via 7-tumsdisplayen informeras användaren kontinuerligt om maskinstatus, exempelvis det aktuella laddningstillståndet och den därmed återstående förbrukningen. Batteriet laddas i ett vanligt eluttag (110-230 V) eller med en snabbladdare med högspänning (415 V) på endast fyra timmar. Det utgrävda materialet transporteras med hjälp av den elektriska dumpern DW15e. Jämfört med konventionella modeller minskas här bullernivån med över 20 dB till 60 dB(A), vilket motsvarar normal samtalston.

I led med markkomprimeringen används såväl batteristampen AS60e som två batteridrivna vibratorplattor. Dessutom komprimerade den högfrekventa stavvibratorn IEe tillförlitligt betongen till grunden för lekplatsen. Batteriet sattes därvid in i omformarryggsäcken (ACBe). Därigenom bär användaren energikällan på ryggen under arbetet och en lång strömkabel är inte längre nödvändig. Det medför större säkerhet, ny rörelsefrihet och hög användarkomfort. Alla Wacker Neusons komprimeringsutrustningar med zero emission, dvs. batteristamp, batteridrivna vibratorplattor och stavvibratorer drivs med samma modulära litiumjonsbatteri. I en handvändning kan det bytas ut mot ett andra batteri eller bytas mellan utrustningarna – ytterligare en flexibilitetsfördel under en arbetsdag på byggarbetsplatsen. Batteriet och laddaren skyddas mot nedsmutsning och skada i den speciellt för Wacker Neuson FN-certifierade systemlådan av varumärket Systainer. Batteriet kan därigenom transporteras och förvaras säkert enligt ADR/RID-riktlinjer.

www.wackerneuson.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×