Ett år av förändringar

Publicerad 23/12, 2019 kl. 12:07

Ännu ett år är till ända. Ett år med stora svängningar på rentalmarknaden i Sverige. Med svängningar menar jag inte svängningar i konjunkturen.

Året har erbjudit fullt drag under galoscherna vad gäller maskinuthyrning. Det är istället ägarstrukturen på många bolag i branschen som svängt. Håller maskinuthyrarkartan på att ritas om? En aktör som växt rekordartat under året är Renta som idag har 36 depåer. Sedan växer även lite mindre kedjor som Wangeskogs och Herok för att nämna några. I somras köpte franska maskinuthyrarjätten Loxam, Ramirent för 10,4 miljarder kronor. I november meddelade Cramo att den nederländska uthyrarkedjan Boels lagt ett bud på Cramo på 6,6 miljarder kronor. Ett bud som Cramos styrelse uppmanar aktieägarna att acceptera. Boels är mycket starka i hela Benelux-regionen. Man kan definitivt säga att trenden är att “stora blir ännu större”, och enligt många nyckelpersoner i branschen är det enda utvägen för de riktigt stora att överleva. När Cramo och Ramirent för några år sedan höll en hög takt på uppköpen av mindre fristående aktörer i landet var många rädda för att de små fristående och privatägda uthyrningsfirmorna skulle decimeras och att medlemsantalet i Hyreskedjan skulle gå ner. Men så blev det inte. Istället har branschen utvecklats i motsatt riktning. Antalet uthyrarmedlemmar i Hyreskedjan ligger runt 90 företag och ökar fortsatt i takt med att nya uthyrardepåer startas. Den svenska rentalmarknaden är i högsta grad levande. Det finns idag ett fint och växande samarbete mellan de båda branschföreningarna Hyreskedjan och Swedish Rental Association, SRA. Ett samarbete där viktiga branschfrågor lyfts och analyseras som har stor nytta för hela branschen och för kvalitetstänkandet. Ett exempel på en sådan fråga är rentalbranschens satsning på utbildningar om vibrationsskador. Under december påbörjade rentalbranschen en gemensam utbildningssatsning för personal på depåer och kundcenter. Syftet är att uthyraren ska kunna ge en kortare handledd utbildning till den som hyr maskinen och berätta hur maskinen påverkar människan som ska använda den. Swedish Rental och Hyreskedjan har gemensamt tagit fram ett utbildningsmaterial med bland annat ett antal utbildningsfilmer som beskriver problematiken kring vibrationsskador och också hur vi branschgemensamt kan hitta lösningar för ett mer hållbart yrkesliv. Här går rentalbolagen verkligen i bräschen för att skapa en förändring för användarna. Den här satsningen är bara ett exempel på det värdefulla samarbetet med de båda branschföreningarna. Men fortsatt är de två föreningar trots att de numera alltid har gemensamma möten och många gemensamma projekt där kommittéer med medlemmar från båda föreningarna samlas regelbundet. Frågan har nog ställts förut. När blir det en förening av de två? Det känns inte som steget är så långt.

Så här i slutet av året vill jag passa på att tacka alla våra läsare, annonsörer och våra samarbetspartner för ett fint och givande år. I år, 2019, firade Svensk Rental Tidning 15 år som branschtidning vilket har varit 15 verkligen spännande och insprerande år då det hänt väldigt mycket i rentalbranschen i Sverige och hela världen.

Tills sist, en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×