European Rental Association

Publicerad 8/9, 2017 kl. 12:25

- kräver ett ökat erkännande av hållbarhetsfördelarna med att hyra maskiner

En studie från European Rental Association (ERA), som lyfter fram fördelarna med uthyrning av utrustning för ökad hållbarhet finns nu online på sju språk, engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska och polska.

Studien, i form av en broschyr, undersöker hur hyresföretag ser alltmer hållbarhetsprestanda som ett sätt att öka kundvärdet. Dessutom introducerar uthyrarna en rad initiativ för att både öka detta kundvärde och att skilja sig på marknaden.

Studien visar att uthyrningsföretag exempelvis insisterar på att använda tillverkare av originalutrustning som gör dem mera betrodda och för ökad hållbarhet. Övervakningsteknologier och hybridkraftsystem för att minska energiförbrukningen är också avgörande för ökad hållbarhet. Använda maskiner med låga utsläppsnivåer och införa åtgärder för att minska bränsleförbrukningen är också viktigt och eftersträvansvärt tillika att ständigt förbättra återvinning av avfall och utrustning.

Broschyren är utformad för att erbjuda uthyrningsföretag och deras kunder, nationella förbund och europeiska institutioner information och råd angående deras hållbarhetsmätning och för att främja argumenten om hållbarhet och uthyrningsbranschen. Broschyren kan laddas ner online på adressen: http://sustainability.erarental.org/.

Michel Petitjean, generalsekreterare för ERA, säger i ett uttalande: ”Hållbarhetsfördelarna med uthyrning av utrustning kan realiseras över branscher och uthyrningsföretag. Företag kan nu se hur viktigt det är att de ska hjälpa företag att förbättra sin hållbarhetsprestanda. Vår hållbarhetsbroschyr visar de bästa metoderna som hjälper samhället och miljön samtidigt som det ger konkreta fördelar för verksamheten”.

”En viktig del av vårt arbete på ERA är dedikerat till att främja orsaken till hållbarhet inom den europeiska uthyrningsbranschen, genom att engagera viktiga intressenter och beslutsfattare”, säger Petitjean.

”Med ett skifte i det offentliga tänkandet mot ett grönare tankesätt är det viktigt för företagen att se till att de tänker på deras hållbarhetsprestanda i alla delar av sitt arbete. Uthyrning av utrustning, snarare än att köpa den direkt, är en utmärkt möjlighet för företag att förbättra sina miljökvalifikationer”,  säger Franciska Janzon, SVP Marketing & Communications hos Ramirent Group.

“ERAs nya broschyr om hållbarhet ger insikt om fördelarna med att hyra utrustning och hur uthyrning av utrustning kan hjälpa företag över hela branschen att bli mer miljövänliga, effektiva och säkrare”, tillägger hon.

Efter en första granskning av de europeiska reglerna och föreskrifterna om hållbarhetsprestanda är ERA nu väl utrustade för att engagera sig med beslutsfattare. Enligt ERA kan företagens hållbarhetsprestanda stödjas genom att välja att hyra utrustningen i stället för att köpa direkt, men hållbarhetsfördelarna med uthyrning av utrustning är ofta diskreta.

 

Några andra primära fördelar

• Hyrd utrustning används oftare och är effektivare.

• Uthyrningsföretag inom professionell utrustning uppnår förbättrad prestanda inom områden som drift, energieffektivitet, avfallshantering, hälsa och säkerhet, genom högkvalitativ service och bättre driftsstandarder.

• Dialog mellan tillverkare och uthyrningsföretag uppmuntrar utrustningsdesign som tar hänsyn till hållbarhetsprestanda.

 

Korta fakta

ERAs “Online Sustainability Brochure” är ett verktyg som innehåller forskning kring uthyrningsföretag, med fokus på hållbara metoder och sådana initiativ inom branschen. Den är inriktat på tre kategorier av läsare: hyrbolagen, hyreskontorens kunder och övriga intressenter, inklusive europeiska och nationella institutioner, icke-statliga organisationer och universitet.

http://sustainability.erarental.org/

www.erarental.org

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×