Finländarna imponerar!

Publicerad 29/10, 2019 kl. 15:22

Efter ett studiebesök på byggarbetsplatsen för Nordens största köpcenter, Mall Tripla, som invigdes i veckan i Helsingfors så blir man lite ödmjuk inför storleken. Projektet har ett värde på 1,2 miljarder med köpcenter, resecenter, 440 bostadsrätter och 440 hotellrum.

Det är YIT som har totalentreprenaden D&B (Design and Build) och Ramirent är leverantör av all rentalutrustning. 

Det är ett komplext projekt med stora utmaningar ifråga om logistik och själva byggandet samtidigt som att det övriga samhället omkring också ska fungera. De har haft 2300 anställda på sajten, 8 kranar på plats och 1000 liftar i varierande storlekar. En gång i veckan gick de igenom allting på rental-sidan för att stämma av vad som fanns inne och vad som behövdes för kommande vecka. Imponerande samarbete mellan kund och leverantör för bästa möjliga resultat.

På projektet använde man sig av företaget Congrids system för uppföljning av hälsa, säkerhet och kvalitet. På det sättet har platsledningen fullständig kontroll hela tiden på vilka avvikelser som finns, löpande koll på statusen av bygget samt vem som är ansvarig för åtgärderna i de olika delarna av bygget. De kunde se överskådligt på ett ritningsunderlag över projektet var bristerna finns. De hade även löst behörigheterna för alla anställda så man bara kom in till de delar av bygget som man skulle jobba på. Intressant och spännande att de sen digitala utvecklingen. Mer information om Congrid finns på länken: https://congrid.com.

Den 14 november har Hyreskedjan sitt Höstmöte i vanlig ordning. I år är det förlagt till Luleå med studiebesök på Lindbäcks Bygg dagen innan samt studiebesök till Isbrytarna på själva mötesdagen. Fokus ligger på digitalisering och arbetet med vibrationer, som SRA och Hyreskedjan har jobbat med tillsammans under året. På mötet kommer alla deltagare få ett usb-minne med underlag för utbildning av personalen samt korta slingor med informationsfilmer som man kan köra i butikerna/depåerna för att upplysa våra kunder om riskerna med vibrationer. Väl mött alla som deltar på Höstmötet och därefter är nästa möte Rentaldagen/årsstämman den 2 april i södra delen av Sverige.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×