GEDA-hissar används vid kyrkrestaurering

Publicerad 5/9, 2019 kl. 12:01

GEDA:s materialhissar används vid restaureringen av Sankta Elisabets kyrka i polska staden Wrocław.

Sankta Elisabets kyrka, byggd under mitten av 1300-talet, är en turistmagnet och ett landmärke i den polska staden Wrocław. Med sina 2000 sittplatser är det en av de största kyrkorna i Schlesien. Genom åren har kyrkan restaurerats flertalet gånger.

Uthyrningsföretaget ARAD, som är kopplade till restaureringsprojektet, har investerat i GEDA-hissar sedan 2008 via High-Tech Polen. För restaureringsprojektet används GEDA-hissarna i två områden av kyrkan.

“Vi använder oss av två GEDA Maxi 120 S-vajerhissar för att bygga byggställningar på upp till 30 m. För själva restaureringen av kyrkan använder vi oss av en GEDA 500 Z/ZP-transportplattform som transporterar hantverkarna och allt byggnadsmaterial snabbt, enkelt och framför allt säkert till de höga höjder där de ska jobba”, förklarar Sebastian Blonski, styrelsemedlem ARAD.

Vajertrumman fästs vid byggnadsställningens botten, medan den lättviktade svängtappen fästs på toppen av ställningen för önskad höjd. Hissen GEDA Maxi 120 S erbjuder många möjligheter främst tack vare sin snabba montering och användning. Den maximala arbetshöjden är 70 m med en lastkapacitet på 120 kg. Den integrerade gränslägesbrytaren stänger av den automatiskt när den närmar sig utriggaren, är överbelastad eller på något sätt fastnar i ställningen.

Enligt Sebastian Blonski är de vertikala delarna av kyrkan en utmaning. I kyrkans södra del står bl a ett torn på ca 90 m. Eftersom kyrkan ligger i mitten av staden med mycket trafik runt byggnaderna krävs noggrann planering av logistiken. Med tanke på de många kraven gällande utrymme, lastkapacitet och arbetsområden, har 500 Z/ZP sparat in på tiden och garanterat god logistik. En lyfthastighet på 24 m/min i materialläge och 12 m/min i passagerarläge gör att arbetsprocessen flutit på snabbt. Den har två separata kontroller som möjliggör att den kan användas som konstruktionshiss med en nyttolast på upp till 1000 kg och som en transportplattform för fem passagerare och last på upp till 500 kg.

Restaureringsarbetet pågår för fullt innan kyrkan återigen kan avtäckas och synas för alla åskådare, turister och boende i staden.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×