Geda lanserar ny ”fristående” hiss

Publicerad 1/9, 2022 kl. 14:47

I årets tema om nya bygghissar kommer bidraget från tyska tillverkaren GEDA och svenska distributören av GEDAs bygghissar, ByggVärmeMaskiner, BVM i Göteborg.

Gedas senast utvecklade hiss 1500 Z/ZP F är en helt ny hisstyp baserad på Geda 1500 Z/ZP. Bokstaven F står för ”fristående”, vilket innebär att den kan installeras utan förankringar till och med 12 meter i höjd, motsvarande cirka fyra våningar. Känsliga fasader skonas och montaget går snabbt, enligt Geda.

 

Byggd för smidig transport

Vid utvecklingen har Geda inte bara tagit hänsyn till vertikal transport utan även logistiken till och från arbetsplatsen. Hissens grundram är konstruerad så att den får plats på lastbilsflak med standardbredden 2,4 meter. Under transporten rymmer korgen, som är 3,3 x 1,4 meter stor, samtliga master, kabeltunna med släpkabel och skjutgrind för markinhägnad. Korgtaket är öppningsbart så att hela enheten kan lyftas med kran genom ett nykonstruerat lyftok. Basenheten har även gaffelfickor för hantering med gaffeltruck.

Modellen är utrustad med två olika styrningar och kan användas som ren materialhiss eller transportplattform för material och persontransport. Hissen är lämpad för jobb där tungt och voluminöst gods ska transporteras, och korgen erbjuder stor transportyta för skiftande typer av gods. Hissen kan i sitt fristående utförande lyfta 1300 kg nyttolast. Lyfthastigheten när hissen används som transportplattform är 12 m/min, och som materialhiss 24 m/min. Omkoppling mellan styrningarna sker med fjädrande nyckel, och återgång till materialhiss sker automatiskt.

 

Unik stabilitet

Särskilt användbar är 1500 Z/ZP F i projekt där fasaden gör det svårt eller omöjligt att utföra mastförankringar, exempelvis på grund av arkitektoniska förutsättningar eller ytmaterial såsom glas. Grundramen har en tillsatsvikt på 1700 kg, och modellen använder dubbla master vilket gör den mycket stabil, enligt Geda. Masten är Geda Uni-X, alltså samma mast som används till Geda 300/500/500-SL/1500 Z/ZP och Geda Multilift P6 och P18.

Allt eftersom byggnaden skjuter i höjden eller vid andra krav på byggarbetsplatsen, kan masten förankras var tolfte meter, fri mastspets 6,5 meter. Vid förankrat montage kan hissen byggas till 100 meter och nyttolasten höjas till 2000 kg, allt med 32 A. Trots den stora nyttolasten är förankringskrafterna låga, i de flesta fall till och med lägre än vid motsvarande installation av den mindre hissen Geda 500 Z/ZP SL, enligt Geda.

 

Säkerheten viktig

Mastuppbyggnad sker på ett säkert sätt från korgen, och hissen har förutom nödvändiga säkerhetsbrytare även fångapparat och överlastövervakning som förhindrar körning med för mycket last. Stannplansgrindarna har en funktion som låser korgens lastramp till grinden så länge dessa är öppna. Den svenska återförsäljaren för Gedas bygghissar är Bygg Värme Maskiner, BVM.

www.geda.de
www.bvm.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×