Härliga tider

Publicerad 25/6, 2015

Nu är vi mitt uppe i den härligaste perioden av året! Vi bjuds på all spirande grönska och underbar fågelmusik. Jag har just kommit tillbaka från mitt lantställe mitt på Småländska höglandet. Där bland stenmurar och igenväxta ängar finns också detta vackra.

Men har man ett gammalt hus så finns det också överraskningar! Man kan inte bara njuta. Nu insåg jag plötsligt att vintern fått kittet och färgen att lossna på flera fönster. Det var bara att ta fram stege och skrapa och börja förbereda för sommarens målning. Bort med löst kitt och färg, så att träet kan torka. Så är det med gamla hus!
Sverige som marknad ser fortsatt positivt ut. Stora infrastrukturprojekt är på gång runt storstäderna, löften ges från politiker om kraftigt ökade anslag för järnvägsunderhåll och utfästelser om ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Det är dock som vanligt att uppstartstiden kan bli längre än vi önskar.
På SRA:s vårmöte som hölls den 6 maj på Branschkansliet var deltagandet från våra partners och medlemmar rekordhögt. Det upplevs mer och mer som ett viktigt tillfälle att knyta kontakter och träffa branschfolk. Påpassligt nog så rörde en av punkterna under vårmötet just en presentation och diskussion om nya mötesformer. Intressanta inlägg som vi i styrelsen får försöka utveckla vidare för att göra våra möten än mer givande. I samband med vårmötet presenterades också vårt nya abonnentgränssnitt, PSI- Guiden. Ett nytt enkelt hjälpmedel för branschen att söka och jämföra maskindata i. Vi kom också fram till att vi måste bli bättre på att kommunicera PSI till våra kunder, både från kansli – men framförallt via kundkontakter i medlemsföretagen. En annan viktig kanal för framtiden blir gymnasieutbildningar och engagerade skyddsombud. Vi har ett idogt arbete framför oss att sprida bättre arbetsmiljö!
Kommande träffpunkter under våren är Maskinexpo på STOXA, 28-30 maj. Den 3 juni har vår europeiska sammanslutning European rental, ERA, sitt årliga konvent i Rom. Intressant för den som vill lyssna på trender från andra länder!
Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er!

Johan Svedlund
Ordförande Swedish Rental Association

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×