Haki fortsätter att investera i Sibbhult

Publicerad 5/7 kl. 14:31

Det Sibbhult-baserade ställningsbyggnadsbolaget Haki fortsätter satsa på verksamheten i Sibbhult. Satsningen innebär bland annat ny profil och integrering av förvärven i bolaget.

När efterfrågan på bolagets lösningar ökar växlar Haki upp takten med fokus på förbättrade lokaler och ökad lokal produktion i Sibbhult, som varit bolagets nav sedan start. “Sibbhult är vårt hem och det är här våra rötter finns”, säger Thomas Schüller, vd Haki. “Nu fortsätter vi att utveckla den kapacitet och kunskap som redan finns på plats, vilket vi hoppas ska betyda mycket både för våra anställda och det lokala samhället. Det innefattar att vi satsar på en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket ska ge mer energi och ännu bättre förutsättningar att möta en allt större efterfrågan. Det här är startskottet för nya Haki, den första av flera spännande nyheter.”

Under året har Haki uppdaterat bolagets varumärkesstrategi för att bättre återspegla ett fokus på innovation, förbättringar samt det digitala erbjudandet. Syftet är att i högre grad kundanpassa sin organisation och sitt erbjudande. “Vi investerar i produktutveckling för att tillmötesgå kundernas allt mer avancerade krav på innovativa lösningar, säkerhet och kostnadseffektivitet. Fokus har sedan ett par år förflyttats från teknik och produktion till kundrelationer och skräddarsydda lösningar, där bolagets digitala verktyg spelar en avgörande roll.”

Haki har genom åren genomfört flera strategiska förvärv. Span Access Solutions förvärvades i december 2019 och Vertemax i mars 2021. “Vi har en förvärvsstrategi med fokus på att bredda vårt erbjudande samt att erbjuda alternativ till befintliga lösningar. Det är en ständig process som ger oss möjlighet att kontinuerligt ta oss an ännu större kunder och projekt. Samtidigt har vi ett stort fokus på integrering av de nya förvärven så att vi blir ett Haki.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×