Hemsidor allt viktigare för bygghandeln

Publicerad 31/5, 2019 kl. 16:12

Bygghandlarnas hemsidor är viktigare som informationskanal än butikerna.

Själva inköpen föredrar man dock fortfarande göra i den fysiska bygghandeln. Det visar den senaste Bygmabarometern som genomförts av YouGov på uppdrag av Bygma.

Det globala undersökningsföretaget YouGov har för Bygmas räkning sedan år 2013 årligen intervjuat drygt 1000 personer som äger sitt boende, för den så kallade Bygmabarometern. Av den senaste undersökningen framgår att bygghandlarnas hemsidor nu för första gången gått om de fysiska butikerna som främsta informationskälla inför nya byggprojekt. Cirka sex av tio av bostadsägarna använder bygghandlarnas hemsidor för sin informationsinsamling, vilket gör det till den främsta källan.

Överhuvudtaget är de digitala kanalerna viktiga. Sju av tio uppger att de använder något slag av digital kanal för att söka information. Däremot spelar facktidningar, direktreklam liksom andra byggsajter en allt mindre roll för just informationssökning.

Yngre personer tenderar att i högre grad söka information via vänner och bekanta och använder gärna YouTube och Google när de söker efter information, medan de äldre i högre grad tar hjälp av personal hos en bygghandlare.

När det kommer till själva inköpen, föredrar dock fortfarande den absoluta majoriteten den fysiska butiken. Två av tre bostadsägare gör samtliga av inköpen i bygghandeln, medan en av fyra delvis handlar online.

Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69 % av Sveriges befolkning.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×