Henry Grönberg 1939 – 2019

Publicerad 5/9, 2019 kl. 12:33

Den tredje juli i år fick Henry Grönberg hembud. En hel uthyrarbransch minns denne fina kollega, branschman och vän. Henry Grönberg betydde oerhört mycket för Hyreskedjan under många år, där han också var ordförande. Vi är många som är tacksamma att vi fick lära känna och vandra med Henry. Två andra nyckelpersoner i Hyreskedjans verksamhet genom åren är Gunnar Lund och Sune Almqvist. De båda bidrar i detta nummer med personliga ord till minne av Henry Grönberg.

En länk i Hyrex-Kedjan har brustit. Henry Grönberg (1939–2019) drev en mängd företag i och runt sin hemstad Falköping, men det var som ägare och motor i företaget Hyrtjänst han blev en profil i den svenska uthyrningsbranschen.

Henry blev i mitten av 1980-talet Hyrex-Kedjans tredje ordförande. Han tog över efter Urban Olofsson från Södertälje.

Den insats och kunskap som Henry tillförde Hyrex-Kedjan kan inte nog värdesättas. Från att ha varit en organisation med cirka 25 medlemmar utvecklades Hyrex till strax under 100 medlemmar under Henrys ledning.

Ny infallsvinklar tillfördes, nya idéer testades, avtal med leverantörer slöts. Den sociala anda på våra möten som vi hade med oss från Urbans tid blev ännu starkare med Henrys kraft.

Arbetet med organisationsfrågor blev så omfattande att fokus inriktades på att bredda Hyres-Kedjan geografiskt och fysiskt.

Hyrex blev under Henrys mandattid en stor och omfattande organisation med många medlemmar. Henry kom att bli loket som drog Hyrex till en stor och respekterad organisation till nytta och glädje för medlemmarna.

Våra tankar går till Henrys familj.

 

Gunnar Lund
Uppsala
Grundare av Hyrex-Kedja

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×