Nastia, Dmytzo och Inna tillhör de yngre bland Husqvarnas medarbetare i Ukraina. Alla tre jobbar på kontoret i centrala Kiev.

HUSQVARNA HOPPAS PÅ UKRAINA: Kriget i öster håller tillbaka landets ekonomiska tillväxt

Publicerad 3/5, 2018 kl. 16:28

Husqvarna är det svenska företaget i Ukraina som hyser hopp om denna marknad. Trots att det ser kärvt ut på många vis i detta land. Kriget i öster håller tillbaka förhoppningarna om en ekonomisk tillväxt i detta land. När kriget är över tar marknaden fart och det rejält, så ser flertalet framtiden an på denna marknad. Stora som små företag.

Mircha Kozhelyanka är en något äldre distingerad man som chefar för Huqvarnas försäljning av diamantverktyg och skärbrännare i Ukraina. Han ger ett mycket bildat och kunnigt intryck. Han talar en hel del svenska efter sin tid vid Husqvarna i Sverige. 

Mircha ansvarar för en mindre del av Husqvarnas försäljning i Ukraina. Företagets stora produkter är för fritid och trädgård. 

“Den sektion inom Husqvarna som jag ansvarar för har god tillväxt”, säger Mircha Kozhelyanka. “Det gläder oss. Kalkylerna har hittills slagit in. Ukraina är dock i nuläget en svår marknad.”

Vad Mircha syftar på är kriget i östra Ukraina. Separatister har utropat en egen självständig republik. Städerna Donetsk och Luhansk är sedan en tid ockuperade av dessa styrkor. Tre miljoner människor har lämnat dessa oroliga områden. Ukraina har 40 miljoner invånare. En miljon av dem som lämnat Donetsk och Luhansk antas befinna sig utanför Ukraina. I Polen har många av dessa hittat jobb och försörjning.

“Kriget är tragiskt”, säger Mircha Kozhelyanka. “Vi hoppas alla att det snart har upphört. När detta sker är svårt att säga. Kanske inom ett år, kanske inom fem år”, fortsätter han.

 

Sverige är status

Husqvarnas produkter på ukrainska marknaden är vinnare. En vinnande orsak är att de är svenska. Inställningen bland ukrainaren för svenska produkter är ”lite dyrare, därmed lite bättre”.

“Sverige och svenska produkter har alltid haft ett högt anseende i Ukraina”, berättar Mircha Kozhelyanka. “Inställningen är att det alltid är bättre att betala lite mer för en vara. Köparen vet därmed att varan har högre kvalitet, håller längre. I längden blir det ju billigare.”

Och så är det detta med status. Svenska produkter är status i det gamla Sovjetunionen. Sverige står högt i kurs. I centrala Kiev finns en staty av varjagen Ingegerd Olofsdotter, den heliga Anna av Novgorod. I Ukraina är begreppet varjag en person med vikingabakgrund. 

Ingegerd var dotter till Olof Skötkonung. Hon var furstinna i Ukraina, gift med ukrainska härskaren Jaroslav. Hon begravdes i Sofiakatedralen i Kiev 1050. Ingegerd utsågs till det första helgonet i den ortodoxa världen. 

Ingegerd är bara en bland många i Ukraina med svensk och skandinavisk bakgrund. Hennes plats i historien påminner om de många och nära band Ukraina haft med Sverige. Ett faktum få svenskar känner till, ett historiskt arv betydligt mer livfullt i Ukraina.

“Ukraina är stolt över sitt svenska arv från vikingtiden”, säger Mircha Kozhelyanka. Kiev grundades av vikingar, liksom många andra städer. Ryskans gorod är ett gammalt svenskt ord för stad. 

“Vikingarna kallade detta för Gårdarike. Här fanns många städer. Att Husqvarna är svenskt gör det lättare att vinna andelar på denna marknad.”

 

Positiv tendens

Husqvarnas diamantverktyg och skärbrännare står för fem procent av företagets försäljning i Ukraina. Hur mycket det rör sig om i reda pengar yppar inte Husqvarna något om. Tendensen är positiv, försäljningen tros öka. 

Husqvarna har en femtedel av marknaden bland utländska tillverkare. Tyska Stichl är störst med hälften av marknaden i Ukraina. Japanska och koreanska företag samsas om en annan femtedel.

“En svag ukrainsk valuta gör det svårt för alla utländska företag här”, säger Mircha. “2013 behövde du 8-9 grivna för en amerikansk dollar. Idag kostar en dollar 25 grivna. Utländska produkter blir därmed svårare att sälja än inhemsk produktion”, berättar han. 

Mircha säger att han hyser hopp om Ukraina. “När kriget är över behöver det byggas ordentligt i detta land. Renovering och upprustning blir en stor marknad, men inte minst nya hus.”

Under ett år säljer Husqvarna drygt nio miljoner diamantverktyg i världen. Ett land som Ukraina är i nuläget en liten marknad för dessa produkter.

 

Hårdaste byggnadsmaterial

“Våra produkter behövs i Ukraina”, säger Mircha Kozhelyanka. “Några av de hårdaste byggnadsmaterial som vi känner till är ju sten, betong och stål. För att klara av dessa behöver du verktyg med maximal precision.” 

“Husqvarna är ledande vad gäller diamantborr eller diamantklinga. Det finns många produkter på marknaden. I längden tillhör vi nog vinnarna. Kvalitet lönar sig, det alltid bäst att investera i kvalitet.”

I nuläget är det dock inte mycket som händer på den ukrainska marknaden. “Men vänta bra, när kriget är över kommer Ukraina präglas av stark tillväxt. Var så säker!”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×