Mikael Öberg, styrelseordförande Swedish Rental Association.

Hyresbranschens kunskapsroll

Publicerad 21/2, 2018 kl. 12:27

Kunskap är A och O för att kunna utföra arbeten på ett professionellt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Samtidigt är det en jätteutmaning att just säkerställa att alla som utför arbeten har rätt kompetens och ges rätt förutsättningar för att beredas kunskap.

Byggbranschen brottas med många utmaningar som inte minst påverkar säkerställandet av kunskap. Branschen arbetar projektorienterat vilket innebär att arbetsorganisationer ständigt förändras. Arbetsformerna innebär också att byggföretagen arbetar både med egna anställda, underentreprenörer och inhyrd personal.  Vi har dessutom ett allt större inslag av utländska entreprenörer som också ställer krav på utbildning i de lokala förutsättningar som gäller på svenska byggarbetsplatser. Tidigare kunde byggbranschen delvis luta sig mot ett starkare lärlingssystem. Det är inte lika enkelt och självklart idag med den rörlighet som kännetecknar branschen. 

Vi som levererar till byggbranschen kan ta en mer aktiv kunskapsroll till våra kunder inom de områden som passar vår funktion och kompetens. Det blir således naturligt att hyresbranschen bidrar med kunskap riktat till alla de som använder maskiner.

Varje gång en kund kommer in till någon av våra medlemsföretag för att hyra en maskin så finns där möjligheter att få både bra information och tips om utbildning för att säkerställa att den som är tänkt att använda maskinen ges kunskap om hur aktuell maskin används på ett säkert sätt. Hyresbranschen utbildar inte i hur byggarbeten skall utföras på ett professionellt sätt MEN hyresbranschen informerar om och medverkar till utbildning i säkert maskinhandhavande.  Vi inom hyresbranschen vill bidra på de sätt vi kan till en säker och trygg arbetsplats och då är vår roll naturligt kopplad till just handhavande och användande av maskiner. Vi kan ses som en förlängd arm till alla maskintillverkare som vi representerar beträffande säker maskinanvändning och daglig tillsyn/skötsel. Medlemmar och leverantörspartners i SRA och Hyreskedjan arbetar aktivt tillsammans via olika arbetsutskott för att skapa råd & rekommendationer som sedan utmynnar i informationsmaterial och förslag till utbildningsinsatser. En av fördelarna med att hyra en maskin ligger således i att branschen bryr sig om säkerheten för alla användare. Så nästa gång du efterfrågar en hyresmaskin tänk igenom vem som skall använda den. Har användaren behörighet att bruka maskinen? Vilken information och/eller utbildning behöver användaren? Vänd dej till något av våra medlemsföretag så får du rätt råd.

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×