I väntan på valeffekter

Publicerad 10/10, 2018 kl. 11:12

Vi har just haft en hektisk tid med intensiva valdebatter och vi har haft vårt val. I skrivande stund väntar vi bara på hur politikerna ska lösa regeringsfrågan.
Johan Svedlund

Det är naturligtvis en stor stress och oro bland politikerna just nu. Vi har redan känt lite av samma oro för framtiden från  marknaden också som känns lite osäker. Framförallt när vi ser hur husproduktionen viker neråt. Samtidigt pågår och kommer det stora projekt från stat, kommun och industri. Från politiker har det också talats om stora behov som kräver lösningar. Vilka satsningar det blir får vi nog inte omgående, utan det krävs lite is i magen.

I branschföreningen har även vi haft en het sommar, med fokus på allmänt branscharbete. 

Samarbetet mellan Hyres och SRA löper vidare och ska formas, för att se vilka resurser vi behöver för framtiden.

Vi har fortsatt arbete med att uppdatera våra hyresvillkor, SRAH03, tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Vår nya hemsida finns och vi ser gärna synpunkter på hur den fungerar att hitta på och vilken mer information som borde finnas där. Målet är att den ska bli branschens viktigaste kommunikationspunkt.

Branscharbete kan bli väldigt omfattande om alla ska få sina önskemål tillgodosedda. Föreningen bärs av sina medlemmar och partners och det sätter en gräns på våra resurser. Vi kommer därför att ha ett strategimöte med styrelsen i höst för att komma fram till fokusområden och hur vi ska driva dessa. 

Allt för att få maximal nytta av föreningen.

Avslutningsvis välkomnar vi alla medlemmar och partners till Rentaldag i Göteborg den 29 november med fokus på vibrationer!

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×