IPAF liftutbildning, inte bara för operatörer

Publicerad 6/3 kl. 14:43

IPAF har utbildat över 2 miljoner plattformsoperatörer sedan man tog fram sin första liftutbildning för snart 30 år sedan. Utöver det har organisationen en mängd andra kurser. Dessutom har man ett digitalt liftutbildningsbevis, som hanteras enkelt i en app.

Liftutbildning, bara för plattformsoperatörer?

Idag är det välkänt att liftutbildning för operatörer är lagstadgad, men hur är det med de runtomkring? Personen som kör lastbilen för transportföretaget och ’bara’ ska köra upp liften på flaket? Och chefen på arbetsplatsen, som sitter med det juridiska ansvaret om något skulle gå fel? Och personen på hyrfirman som hjälper kunden att välja rätt lift? Behöver inte de utbildas? Självklart behöver också de utbildas för att inte riskera en olycka!

 

PAL-kortet

IPAFs operatörsutbildning är ofta förstahandsvalet hos multinationella företag då de behöver en internationell liftutbildning. Ett tydligt exempel på det är Danmark, där snart sagt varje större huvudentreprenör numera kräver PAL-kortet för sina liftoperatörer. Förutom att IPAFs operatörsutbildning är certifierad enligt ISO 18878 har den även fördelen att PAL-kortet (Powered Access License) accepteras över hela världen.

Idag ser vi ett stort och ökande antal utländska huvudentreprenörer som är aktiva även här i Sverige, bland annat då de bygger datacenter åt stora dataföretag. De är vana att kräva högsta certifiering och skicklighet för sina operatörer. Då yrkesarbetare inom bygg och anläggning kommer från hela Europa kan IPAF erbjuda liftutbildning på flera olika språk. Förutom svenska finns utbildningsmaterialet även översatt till bland annat danska, ryska, polska och kinesiska.

 

Säker lastning och lossning av lift

Många liftuthyrare väljer att erbjuda egen transport som utförs av egen, utbildad personal. Det är oftast det säkraste alternativet. Det finns också många hyrkunder som väljer att ordna transporten själva och kanske inte har koll på att lastning och lossning av liftar från lastbil är ett tydligt riskmoment. Som svar på det behovet har IPAF en utbildning som heter Load & Unload och riktar sig specifikt till lastbilschaufförer och andra som lastar och lossar liftar. Här går vi igenom de olika riskfaktorer som finns, och hur man hanterar dem.

 

Liftar för chefer

För chefer har IPAF utbildningen MEWPs for Managers, där man tittar närmare på ansvarsfrågor och hur man fördelar arbetet optimalt. Man kan gå kursen med en instruktör eller som E-Learning, där man går utbildningen framför sin dator och i egen takt. Här varvas handfasta råd med relevant juridisk information.

 

Arbetsplatsbedömning

Att välja lift kan väl inte vara så svårt? Jag tror inte en seriös uthyrare håller med om det påståendet då det finns många faktorer som lätt glöms bort. Kan marken bära maskinens tyngd bara för att ytan är asfalterad? Det kan finnas håligheter under marken som inte syns, till exempel kulvertar och rördragningar. Tänk om personen som ger kunderna råd om rätt lift kunde gå en utbildning som visar på dessa dolda faror?

I kursen Site Assessment går vi igenom just de faktorer som påverkar planering och förberedelser av arbetet, till exempel markens bärighet. Dessa faktorer kan vara skillnaden mellan ett väl utfört arbete och fall - bokstavligt talat!

 

ePAL

Idag förväntas man kunna visa sin kompetens med ett plastkort som utbildningsbevis. Tänk om man kunde flytta in det i mobilen i stället? Förutom det klassiska gula plastkortet har IPAF ett digitalt system, kallat ePAL (electronic Powered Access Licence). Appen kan hämtas på Google Play (för Android) och App Store (för iPhone). Efter registrering uppger man sin emailadress vid anmälan till sin IPAF liftutbildning, varpå utbildningsbeviset laddas automatiskt efter genomgången och godkänd utbildning hos någon av IPAFs utbildningsföretag. Även befintliga PAL-kort kan föras över till appen, direkt av användaren.

Det här underlättar hanteringen betydligt:

•     Kortet finns alltid lättillgängligt i mobilen (plastkort kan ju tappas bort).

• En digital kopia av kortet kan enkelt skickas till valfri mottagare, direkt från de system som redan finns i mobilen (email, sms, WhatsApp, Messenger, osv).

• Mottagaren kan enkelt verifiera utbildningsbeviset på www.ipaf.org/checkpal. Det är snabbt och kostnadsfritt; det enda man behöver ange är numret på PAL-kortet och födelsedatumet på personen (det senare för GDPR).

www.ipaf.org

IPAF i Sverige
Redan 1995 såg IPAF behovet av en liftutbildning och tog fram sin första version. Sedan dess har man utbildat över 2 000 000 operatörer. Utbildningarna erbjuds för närvarande över hela Sverige av Riwal Sverige. Flera andra svenska utbildningsföretag väntas bli ackrediterade inom en snar framtid.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×