IPAF välkomnar ny kontrollstandard för mobila arbetsplattformar

Publicerad 16/6, 2020 kl. 12:31

International Powered Access Federation, IPAF, inför en ny Internationell standard för operatörskontroller för mobila arbetsplattformar. Standarden är ett resultat av ett tioårigt arbete för ökad säkerhet.

Den nya standarden ISO 21455: 2020 publicerades i april och avslutar ett decennium av arbete för att standardisera aktivering, förskjutning, placering och metod för mobila arbetsplattformar. Arbetet har utförts av IPAF, dess medlemmar och den brittiska myndigheten UK Health and Safety Executive, HSE.

Arbetet började 2010 när HSE bland annat började undersöka kontrolldesign hos mobila arbetsplattformar. Arbetet bygger också på forskning av IPAF där man, om behov funnits, tagit fram standardiserade metoder för drift och orientering för olika märken och modeller. HSEs forskning resulterade i rapporterna RR960 och RR961 som publicerades 2013.

Efter rapporterna inleddes diskussioner mellan HSE och tillverkare av mobila arbetsplattformar, via IPAFs Manufacturers’ Technical Committee och Association of Equipment Manufacturers, vilket ledde till att det som nu kallas MEWP Industry Manufacturers Group skapades. Mänskliga faktorer och ergonomiforskning utförd av brittiska Health and Safety Laboratory spelade också en viktig roll. År 2015 kom förslaget att utveckla en internationell standard för kontrollprestanda, placering, märkning och arbetsmetoder, vilket lett till lanseringen av en ny ISO-standard.

Som en del av arbetet genomfördes ett forskningsprojekt lett av IPAF och australiensiska Elevating Work Platform Association, där man tog med sig en simulerad mobil arbetsplattform med en multipositionskontrollpanel till olika arbetsplatser och evenemang. Operatörer med varierande erfarenhet deltog i en forskningsövning med hjälp av kontrollpanelen. Den resulterande informationen visade sig ovärderlig för standardens utvecklingskommitté, ISO TC 214 arbetsgrupp 1, då de arbetade med kontrollernas utformande i relation till arbetsplattformens golv.

”Detta enastående samarbete mellan globala tillverkare av mobila arbetsplattformar, branschorganisationer och HSE resulterade i den nya kontrollstandarden”, säger Peter Douglas, vd IPAF. ”Det visar hur viktigt IPAFs kommittéer är för att driva fram standarder globalt och det är glädjande att se detta projekt gå vidare och förbättra säkerheten för mobila arbetsplattformar genom att standardisera kontrollerna.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×