Kärt återseende vid Rentalföretagens första fysiska möte

Publicerad 8/11, 2021 kl. 10:36

Swedish Rental Association och Hyreskedjans första gemensamma möte som Rentalföretagen den 14 oktober på Elite Grand Hotel i Norrköping blev en fullträff.

Stämningen var på topp redan från kvällen innan mötet då många av deltagarna samlades. Det märktes tydligt att medlemmarna verkligen längtat efter att få träffas igen efter nära två års avsaknad av fysiska möten. Deltagarna var också en optimal blandning av maskinuthyrare från de båda ursprungliga föreningarna samt leverantörerna. Balansen mellan uthyrare och leverantörer var också mycket bra. Tidigare har ju båda föreningarna fått utstå en del kritik att uthyrarna lyst med sin frånvaro men så var inte fallet denna gång.

 

Starkt fokus på individen i föreningen

Det var ett tydligt fokus på individen, det vill säga medlemmarna i Rentalföretagen på det här mötet. Vad tycker du? Vilka frågor är viktiga för dig? Hur vill du förändra, förbättra och förstärka? Tydliga tecken på detta var flera grupparbeten där alla kunde uttrycka sig. Ett intressant inslag vid flera tillfällen under dagen var att mötesdeltagarna med hjälp av ett mentometersystem via sina mobiler kunde interagera personligen i olika viktiga frågor. Något som slog mycket väl ut.

Rentalföretagens höstmöte och Rentaldag startade med kaffe och mingel kl 09.00 den 14 oktober. Mötet hölls i lokalen Bankiren strax intill hotellet Elite Grand Hotel. Ett 80-tal representanter från maskinuthyrare och maskinleverantörer närvarade på mötet.  

Mötet öppnades av Bodel Blom, ordförande i Rentalföretagen och Leena Haabma Hintze, kanslichef i föreningen. Bodel och Leena inledde med att presentera ledamöterna i Rentalföretagens styrelse. Sedan delades mötesdeltagarna i grupper och uppmanades att diskutera vilken vision föreningen bör ha samt att komma med förslag till en slogan för branschföreningen. Kreativiteten visade sig vara stor och många bra förslag till slogan kom fram. Något som på sikt kommer att mynna ut i att ett av förslagen kommer att antas.

Efter grupparbetet presenterades föreningens nya logotype och varje mötesdeltagare fick en smidig termos med loggan tryckt på framsidan.

 

Flera givande grupparbeten

Efter en kort bensträckare presenterade Leena Haabma Hintze föreningens kansli, hur kansliarbetet är upplagt och hur branscharbetet ser ut. Hon berättade om och presenterade också arbetet i föreningens många utskott samt vilka som sitter med i de olika utskottsgrupperna. Energiutskottets Johnas Tybring och Lars-Göran Olsson föreläst därefter i ämnet Hållbarhet och vad det innebär utifrån Rentalföretagen. Vad är och innehåller en klimatdeklaration? Den sista timmen innan lunch klockan 13.30 föreläste Bodutskottets Fredrik Le Vau om arbetet i utskottet.

Efter en god lunch fortsatte dagen med ytterligare ett grupparbete om vad Hållbarhet egentligen står för inom Rentalföretagen. Varje grupp redogjorde för vad man kommit fram till.  

Sedan var det dags för nästa punkt på dagordningen, föreningens kommunikationsarbete. Presentatörer var Linda Hintze och Leena Haabma Hintze. Linda beskrev ingående hur kommunikationsarbetet ser ut och vilka olika redskap som ingår i det arbetet som mailkorrespondans, nyhetsbrev, sociala medier och hemsida. Gruppvis diskuterade sedan mötesdeltagarna hur föreningen ska se ut. Vilken är den effektivaste vägen att nå maskinuthyrarna, leverantörerna, myndigheter och institutioner? 

Innan eftermiddagsfikat presenterade Linda Hintze med stöd av Thomas Sandberg arbetet med föreningens nya hemsida, www.rentalforetagen.se. Huvudansvarig för arbetet är Linda Hintze. Thomas Sandberg var ansvarig för Hyreskedjans hemsida som fortsatt är aktuell tillsammans med SRAs hemsida till dess nya hemsidan är klar. Man beräknar att nya hemsidan kommer att gå ”live” runt årsskiftet och därefter stängs de gamla hemsidorna ner. I arbetet med nya hemsidan ingår också en referensgrupp som kommer med förslag på hur nya hemsidan skall se ut. Det praktiska arbetet med att bygga upp sidan sköts av en mediabyrå.

 

Engagerad och gripande inspirationsföreläsare

Efter fikat var det så dags för dagens hemlige gäst, det vill säga en inspirationsföreläsare. Det är en populär tradition som alltid inföll under SRAs rentaldagar. Föreläsaren var Pär Johansson som framförallt är känd som initiativtagare till teatergruppen Glada Hudik. Pär är verksamhetsledare, teaterproducent, regissör och manusförfattare. Pär höll en mycket närvarande, rolig och många gånger gripande presentation om arbetet med att starta upp teatergruppen Glada Hudik och gav fler exempel på gruppens olika arbeten. Glada Hudikteatern består till stor del av skådespelare med utvecklingsstörning. Pär visade på i sin föreläsning hur människor kan utvecklas trots till synes vaga förutsättningar som många kanske lite fördomsfullt tänker. Glada Hudikteatern har tagit Sverige med storm många gånger med sina teaterframföranden och filmer. Youtube-videon ”Julhälsning – Du är allt” är verkligen värd att lyssna och titta på. Musikvideo handlar om Bosse Östling, en av Glada Hudikteaterns skådespelare. Bosses uppmaning var alltid att aldrig sluta kramas. ”Får jag en kram så blir jag på gladhumör”, brukade han säga. Tyvärr gick Bosse bort 2015 men för att hedra hans minne restes en staty av Bosse som står på gågatan i Hudiksvall. Många är de som passar på att krama Bosses uppvärma staty när de passerar den. 

Som sagt det blev många gånger en gripande avslutning på Rentalföretagens konferensdag men med en fin och positiv känsla i kroppen.   

Dagen avslutades med välkomstdrink och mingel med påföljande middag på Elite Grand Hotel i Norrköping.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×