Kärt barn har många namn

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:00

En av de bästa konjunkturmätarna i byggbranschen är tillgången på byggbodar. I sämre tider står dessa produkter travade på höjden, bredden och längden hos alla maskinuthyrare. Det räcker att göra ett svep förbi några maskinuthyrare för att avgöra hur det står till i byggbranschen. Märkligt men så har det alltid varit. Hur det ser ut just nu är det inte svårt att gissa sig till.

Det finns inte en enda ledig byggbod att uppbringa och det är bokningsköer hos alla uthyrare som har tillgång till dessa produkter. Hos de stora fabrikerna i Norden, för det är framförallt i Norden vi har modultillverkare som satsat på att producera trä baserade moduler, råder det full produktion dygnet runt och trots det räcker inte kapaciteten till. Det finns ingen annan uthyrningsprodukt som det svänger så mycket om som just dessa byggbodar. I goda tider ska alla ha dem samtidigt och i dåliga tider står de travade på varandra likt spökstäder om natten. Vad är det då för speciellt med just byggbodar och förresten varför har de så många olika namn? 

När Sverige 1965-1975 genomförde det sk. miljonprogrammet för bostäder skapades ett stort behov för alla byggarbetare som behövde någonstans att ta vägen under matrasterna och att ta skydd vid dåligt väder. Detta lade grunden till det som kom att kallas byggfuttar eller byggbaracker. Orden var synonymt med skjul och tillfälligt skydd. I sak stämde detta mycket väl med det behov de fyllde. Det dröjde inte länge förrän byggarbetarna skulle kunna göra toabesök, byta om och duscha på sin arbetsplats vilket medförde att vi fick fler varianter av byggboden där även vatten, avlopp skulle anslutas och sedermera också el. Till slut kom även byggtjänstemän som också skulle sitta ute på arbetsplatserna. I och med detta föddes kontors boden. 

Produktutvecklingen av det som vi i hyresbranschen kallar rentalmoduler har varit mycket imponerande. Från att en gång i tiden har varit likvärdiga med skjul till dagens moderna lokaler som i allt väsentligt är helt likställiga med vilket kontor, matsal eller dusch & omklädningsrum som helst.  Den stora skillnaden i sak är just att de är tillverkade för att fungera som tillfälliga lokaler under kortare och längre tid dvs. för alla de som arbetar under den tid som byggprojektet pågår.  Begreppet modul är ett allmänt vedertaget begrepp i byggbranschen som står för industriellt tillverkade lokaler med hög kvalitet. Ordet rental ger en association till att det är fråga om moduler som hyrs in och således inte utgör delar till bostäder eller kontor. 

Dagens rentalmoduler finns i en mängd utföranden. Hyresmarknaden erbjuder idag utöver byggbranschens behov även tillfälliga lokaler till skolor, förskolor, korttidsboende, butiker, industrilokaler och kontor.

Synonymt för alla är att de är byggda för att klara omflyttningar genom självbärande konstruktion. De har standardiserade mått och kan på så vis fogas samman på höjden bredden o längden för att skapa just det lokalbehov kunden eftersöker. Tillverkningen sker i enlighet med Boverkets regelverk (BBR). Varje uthyrare följer också plan o bygglagen (PBL) i samband med etablering och av etablering.  Själva etableringen utförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer och SRAs branschpraxis. 

Nästa gång du behöver en tillfällig lokal vänd dej till någon av SRAs medlemsföretag då får du en rentalmodul som uppfyller alla krav från produkt till färdig etablering. 

Mikael Öberg
Ordförande, Swedish Rental Association

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×