Komprimera optimalt och enkelt

Publicerad 23/12, 2020 kl. 15:08

Wacker Neuson erbjuder inom segmentet för markbearbetning en bred produktportfölj för mark- och asfaltskomprimering – från stamp till 7-tons tvåvalsvält. Den nya handstyrda tvåvalsvälten RD7 i 700-kilosklassen utökar portföljen med en synnerligen ergonomisk och kraftfull maskin.

Den nya modellgenerationen av vibrationsvälten RD7 med en valsbredd på 650 mm levererar optimala arbetsresultat på både asfalt och mark. Användaren drar därvid nytta av den enkla manövreringen genom en synnerligen ergonomisk styrstång, liksom åtkomst utan verktyg till alla servicepunkterna. “Med vibrationsvälten RD7 sätter vi nya standarder för användarkomfort“, förklarar Stefan Pfetsch, VD på Wacker Neuson Produktion GmbH. “Vår nyutvecklade styrstång erbjuder en mycket intuitiv styrning av maskinen. Förutom många andra maskindetaljer gör detta det enkelt för användaren att leverera idealisk arbetskvalitet över hela dagen. Med olika motoralternativ och ett flexibelt skyddsramskoncept har produktportföljen en passande modellvariant i varje prissegment.“

 

Marknadens lägsta hand- och armvibrationer

Den i utformning och funktion omarbetade styrstången gör komprimeringen mycket enklare för användaren. På styrhandtaget är alla manöverorgan direkt åtkomliga. Styrstången gör arbetet synnerligen komfortabelt med sina tre olika funktioner integrerade: Därigenom kan användaren enkelt variera mellan fram- och backkörning, styra körriktningen och steglöst anpassa hastigheten samt enkelt komma åt maskinens nödstopp. Dessutom är styrstången ytterst smidig och kan därför enkelt betjänas också från sidan och över en längre tidsperioder. Välten RD7 uppvisar även marknadens lägsta värden på hand- och armvibrationer, mindre än 2,5 m/s². Därmed kan maskinen köras utan begränsningar i arbetstiden. Genom dessa låga vibrationsvärden bortfaller också dokumentationsskyldighet, varigenom företaget sparar in tid. Som ytterligare en komfortfördel är den vibrationsdämpade styrstången inte inställd på en fast höjd utan är fritt rörlig. Därigenom kan användaren alltid ställa in den för tillfället och det aktuella uppdraget bekvämaste positionen, det betyder en ännu högre användarkomfort och en minskad kroppslig belastning. För att fixera välten i sluttningar måste denne inte gå runt maskinen. Tack vare den hydrauliska parkeringsbromsen förblir välten, vid ett avbrott i arbetet, stillastående på ett tillförlitligt sätt. Det leder till större säkerhet på byggplatsen.  

 

Effektiva arbetsförlopp

Med vibrationsvälten RD7 åstadkoms effektiva arbetsförlopp och en idealisk markkomprimering på ett enkelt sätt. För det sörjer den tillförlitliga körningen rakt fram, och den enkla manövreringen av välten. Den långa styrstången med sin höga hävstångsverkan förenklar och gör vändningarna snabbare. Det understöds dessutom av det korta valsavståndet med låg tyngdpunkt. Dessutom möjliggör det korta utsticket i sidled, endast 30 mm, och den avsmalnande ramen en exakt komprimering intill murar, väggar och kantstenskanter. Tvåvalsvälten med 700 kg arbetsvikt är dessutom avsedd för komprimering av asfalt och granulerat material eftersom vibrationsfrekvensen kan ställas in optimalt: Användaren ställer enkelt in vibrationen beroende på underlaget, höga frekvenser för asfaltskomprimering och låga frekvenser för markkomprimering. Därigenom uppnår RD7 på varje underlag den önskade och nödvändiga komprimerings- och ytkvaliteten.  

 

Enklare service – större ekonomi

Om underhåll eller reparation måste utföras är det viktigt att komma åt de huvudsakliga modulerna snabbt och enkelt. I detta sammanhang utmärker sig Wacker Neusons vibrationsvält RD7: Skyddskåpan kan öppnas utan redskap och alla underhållsställen kan uppnås på ett okomplicerat sätt utan redskap. För enkel åtkomst sörjer dessutom den öppna formgivningen, varigenom många komponenter, exempelvis hydraulslangar, kan kommas åt på ett enkelt sätt. Därigenom minimeras stilleståndstiderna och byggplatsarbetet fördröjs inte.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×