Konjunkturbarometern: Barometerindikatorn fortsätter stiga - Augusti 2020

Publicerad 5/10, 2020 kl. 09:31

För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Efter de senaste månadernas kraftiga ökning steg tillverkningsindustrins konfidensindikator med 1,2 enheter i augusti till 97,7. Bakom uppgången ligger en inte fullt så negativ syn på orderstockarna och att lagersituationen är bättre än i juli.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg i augusti men pekar på ett fortsatt svagt läge. Ökningen förklaras av företagens något mindre pessimistiska anställningsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med drygt en enhet till 98,3 och är den sektor som tillsammans med tillverkningsindustrin uppvisar det starkaste läget. Uppgången förklaras av mindre negativa signaler avseende de senaste tre månadernas försäljningsvolym.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med hela 6,3 enheter och hamnar på 79,6. Trots ökningen är det den sektor som uppvisar det svagaste läget. Uppgången förklaras av att företagens verksamhet och efterfrågan på företagets tjänster har utvecklats mindre negativt.

Hushållens förtroende för ekonomin ökade något i augusti men är fortfarande betydligt svagare än normalt. Ökningen förklaras framför allt av att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna, samt att synen på den egna ekonomins utveckling har normaliserats.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×