Kristina Laurelii ny CFO

Publicerad 5/10, 2020 kl. 09:44

Kristina Laurelii tillträder som ny CFO, Chief Financial Officer, för Infobric Group. Hon kommer närmast från tjänsten som CFO för Svedbergs Group. Hon tillträdde sin tjänst i augusti.

Som CFO på Infobric kommer Kristina Laurelii att ansvara för koncernens finans- och ekonomifrågor samt vidareutveckling av den koncerngemensamma ekonomifunktionen. Hon kommer också att ha en nyckelroll i koncernens framtida bolagsförvärv. Hon kommer att rapportera till Infobrics koncernchef och ingå i koncernledningen. Hon har lång erfarenhet från liknande roller och kommer senast från börsnoterade Svedberg i Dalstorp AB, där hon ansvarat för koncernens ekonomifunktion.

“Infobric är ett spännande bolag som jag har följt på distans under lång tid”, säger Kristina Laurelii. “Jag har imponerats av hur bolaget vuxit och tagit en stark position på marknaden. Att få vara med och vidareutveckla ett så lönsamt och framgångsrikt bolag ska bli oerhört spännande.”

“Jag är både glad och stolt över att vi har knutit till oss Kristina”, säger Dan Friberg, vd och koncernchef Infobric. “Med sin gedigna erfarenhet och kompetens kommer hon att vara ett viktigt bidrag för att nå koncernens ambitiösa mål. Kristina har också erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor vilket är och kommer vara ett viktigt fokus i vår verksamhet.”

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×