Liftutbildning på agendan den 30 mars

Publicerad 6/3, 2023 kl. 13:58

I år tar Rentalföretagen ett rejält omtag vad gäller utbildningar för hantering av liftar och samlar till en endagskonferens den 30 mars på Infracity i Bredden norr om Stockholm.

Det har varit begränsad aktivitet i Liftutbildningsrådet sedan pandemin började för tre år sedan. Av den anledningen har Rentalföretagen tagit initiativet och startat en arbetsgrupp för att skapa nästa version av Liftutbildningsrådets Liftläroplan (LLP) och auktorisation av utbildningsföretag. Uppdraget innebär att med hjälp av andra intresserade medlemmar komma med förslag om:

•    Liftutbildningsrådets framtida roll

•    Auktorisation/certifieringsförfarande – Utbildningsföretag

•    Effektiva utbildningsmetoder – Liftläroplanen

Sammankallande för arbetsgruppen är Yvonne Erlandsson auktoriserad instruktör och utbildare sedan många år, Magnus Jaasund styrelseledamot i LUR sedan ca sex-sju år tillbaka och Mikael Öberg tidigare ordförande i SRA under många år. För frågor eller kontakt med arbetsgruppen maila till: info@liftutbildning.se

 

Rätt förutsättningar ger en trygg arbetsplats

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet (LUR) tar nu iniativ till att skapa nästa version av certifierad liftutbildning.

 

Endagskonferens i Bredden

Man bjuder därför in till en konferens där alla där alla intresserade får möjlighet att tillsammans diskutera en rad intressanta frågor som exempelvis:

•    Certifieringskriterier för utbildningsföretag – kopplat till gällande ISO standard 18878:2013 utbildning för operatörer.

•    Tillsynsorgan och revisionsförfarande av utbildare

•    Förnyat tänkande gällande utbildningsmetoder och hjälpmedel. Utbildningskravet omfattar både teori och praktik. Hur kan vi ta tillvara nya hjälpmedel för att skapa effektivare kurser och bättre förare.

Varje deltagare bidrag kommer att utgöra en viktig pusselbit till Rentalföretagens arbetsgrupp som fått i uppdrag att komma med ett förslag på Liftutbildningsrådet framtida roll, certiferingsförfarande av utbildningsföretag och effektivare utbildningsmetoder.

Konferensen leds av Rentalföretagens arbetsgrupp; Yvonne Erlandsson, Mikael Öberg och Magnus Jaasund. Inspel från scenen varvas med grupparbeten och sammanfattande diskussioner. Efter konferens kommer deltagarna att få ett sammanfattande material byggt på de arbeten som gjorts under dagen.
 

Tid: 30 mars kl 09.00-15.00

Plats: Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby

Pris: 1 195 Kr

Anmälan till eventet görs via sidan: https://rentalforetagen.se/event/vill-du-vara-med-och-forma-framtidens-liftutbildnining/

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×