Liftutbildning via uthyrningsbranschen – Dags att ta nästa steg

Publicerad 6/3 kl. 13:27

Uthyrningsbranschen har länge erbjudit olika typer av utbildningar riktade till användare och förare av maskiner och utrustning. Branschens depåer/kundcenter/hyrcenter är alldeles utmärkta mötesplatser inte bara för att hämta och lämna maskiner, ta en kopp kaffe och få ett och annat tips utan för att utbilda sig i handhavande och där så erfordras gå en kurs för att få lagstadgade tillstånd.

Ett produktområde som tidigt kom på tapeten gällande lagstadgade krav var Liftar. Liftutbildningsrådet (LUR) bildades för dryga 15 år sedan på initiativ av maskinuthyrningsbranschen i syfte att skapa en liftutbildning som skulle följa den ISO-standard som fanns framtagen i Europa för förare av liftar. Resultatet blev en liftläroplan (LLP) som fortfarande ligger till grund för all grund- och repetitionsutbildning som bedrivs i Sverige. Detta är ett mycket gott exempel på branschens stora intresse och engagemang i utbildningsfrågor och ger också ett starkt motiv för byggbranschen att hyra sitt maskinbehov.

Nu är det dags att ta nästa steg. Rentalföretagen har tillsatt en arbetsgrupp för att se hur vi tillsammans med liftutbildningsföretag kan kvalitetssäkra liftutbildningar och tillämpa nya utbildningsmetoder för att nå en bättre och effektivare inlärning. En viktig del i en kvalitetssäkring vet vi av erfarenhet från andra branscher, handlar om att utbildningsföretag följs upp och granskas i sin roll att utbilda och utfärda utbildningsbevis. Huvudsyftet i slutänden är att säkerställa kompetenta förare för att uppnå en säker arbetsplats.

Arbetsmiljölagen är tydlig gällande kompetenskravet. Varje arbetsgivare skall säkerställa att anställda har erforderlig utbildning för sina arbetsuppgifter. Rent sakligt finns det inga genvägar som kan och ska accepteras. Professionell utbildning kräver också att elever godkänns eller underkänns. Givetvis ska elever som inte klarar proven ges möjlighet till ytterligare utbildning för att klara examination. Så fungerar körkortsutbildningen. Den garanterar givetvis inte lämplighet hos en förare över tid men varje förare avkrävs att uppnå en viss lämplighet i teori och praktik innan föraren släpps ut i trafiken. Vi behöver säkerställa att vi når dit på liftsidan, inte minst mot bakgrund att det idag är mer regel än undantag att liftar används som arbetsredskap på våra byggarbetsplatser. Till skillnad från vanlig körkortsutbildning så ställer LLP krav på repetitionsutbildning för att få fortsätta köra lift, vilket är bra. Många liftförare kör inte varje dag utan kanske enbart någon gång per år och det är då inte ovanligt att föraren växlar mellan olika liftfabrikat och storlekar.

Den 30 mars bjuder Rentalföretagen in utbildningsföretag, lifttillverkare, arbetsgivare till liftförare, uthyrare av liftar och Arbetsmiljöverket till en dag för att diskutera utbildningsfrågan och forma riktlinjer för framtidens liftutbildning.

På konferensen kommer du att få ta del av och uppleva nya pedagogiska metoder och digitala hjälpmedel. Är detta exempel på framtidens liftutbildningar? Kom, upplev och bidra till att diskutera framtidens utbildning för liftförare.

Anmäl dej till LURs liftkonferens. Se separat annons.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×