Lösning för fordonsinventering och hantering av tung utrustning

Publicerad 23/12, 2023 kl. 12:47

Efter två års etablerat samarbete lanserar Hilti och Trackunit en lösning för inventariehantering av tung utrustning för transportfordon. Med den nya lösningen kan även större utrustning utrustas med Hiltis Bluetooth-taggar och synliggöras i Trackunits nätverk, vilket möjliggör ökad automatisering och produktivitetsvinster för kunder inom den globala byggbranschen. Det strategiska samarbetet, som inleddes genom programmet ”Works with Trackunit”, har resulterat i betydande framsteg i utvecklingen av ON!Track, Hiltis digitala inventariehanteringssystem.

Sedan partnerskapet inleddes har man integrerat över en halv miljon Hilti ON!Track-taggar i Trackunits globala Bluetooth-nätverk men också adresserat en av byggbranschens största utmaningar: förlorad produktivitet på grund av dålig koll på verktyg och utrustning. Genom denna integration kan Hilti erbjuda sina kunder ökad transparens och kontroll över sina ON!Track- registrerade verktyg, vilket innebär ett betydande framsteg för produktivitet och effektivitet ute på arbetsplatserna.

Hiltis nya lösning, med stöd av Trackunits teknik, gör att byggföretag kan distansövervaka sina inventeringar i realtid. Dessutom kan varje inventarie, från det minsta handverktyget till den största grävmaskinen, hanteras på ON!Track-plattformen.

Partnerskapet mellan Trackunit och Hilti visar kraften i ett innovativt partnerskap. Genom sitt samarbete har företagen lyckats överbrygga klyftan mellan fysiska verktyg och digitala inventariehanteringssystem, vilket ger kunden en omfattande och sömlös utrustningshantering . Båda företagen kommer att fortsätta satsa på kontinuerlig utveckling och lösningar som sätter kunden i centrum.

Partnerskapet mellan Trackunit och Hilti visar kraften i ett innovativt partnerskap. Genom sitt samarbete har företagen lyckats överbrygga klyftan mellan fysiska verktyg, ett digitalt inventariehanteringssystem och ett stort nätverk för att fånga upp signaler från smarta taggar, vilket ger kunden en omfattande och sömlös utrustningshantering. Båda företagen kommer att fortsätta satsa på kontinuerlig utveckling och lösningar som sätter kunden i centrum.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×