Lyft & Byggmaskiner AB täcker hela Götaland

Publicerad 14/12, 2011

Lyft & Byggmaskiner är ett av de mest kompletta maskinuthyrningsföretaget i södra Sverige. Huvudkontor finns i Ängelholm, strategiskt beläget i norra Skåne, och kompletteras av depåer i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Ängelholm, där också de centrala serviceverkstäderna är etablerade i likhet med företagets specialitet, som utgörs av kran och hissuthyrningen. Dessutom finns en etablerad serviceverksamhet och uppställningsyta för tyngre maskiner i Göteborg.

Företagets maskinpark och övriga hjälpmedel bjuder man ut att hyras av kunder som inte själva har utrustningen eller för att täcka deras höga temporära beläggningar. Det breda maskinprogrammet är kanske främst ämnat för bygg- och anläggningsverksamhet men fungerar även utmärkt inom fast industri och andra branscher i olika sammanhang.

Byggkranar och bygghissar
En av specialiteterna är byggkranar och bygghissar. En annan specialitet är att leverera färdiga anläggningar för arbetsplatsetableringar av skiftande behov. Man erbjuder projektering av etableringar, kundanpassning och löpande service på etablerade anläggningar och har cirka 600 bodar för bygg- och anläggningsverksamhet. Samma sak gäller för företagets auktoriserade elavdelning som band annat förser arbetsplatser runt om i Skåne med tillfälliga elanläggningar, så kallade byggström. Utöver projekteringen av arbetsplatsernas elbehov och upprättande av etableringsplaner ombesörjer man även myndighetskontakter och etableringstjänster och kan därför leverera nyckelfärdiga anläggningar.
När det gäller byggmaskiner är den geografiska marknaden koncentrerad till Skåne med angränsande län. För de tyngre och förarbundna maskinerna, särskilt då det gäller byggkranar och bygghissar, täcker man ett betydligt större geografiskt område som i princip omfattar hela Götaland.
Kranparken består av ett 70-tal fasta eller lastmonterade tornkranar. Programmet av bygghissar utgörs av ett 40-tal enkel-, dubbelkorgs-, material- och hydraulhissar med olika lastkapacitet. Flottan av byggkranar täcker lyftbehov från 3 tonmeter upp till 550 tonmeter. Låt vara att tonmeter är en något oprecis kapacitetsuppgift, men fördelen är att branschfolk vet precis vad som avses. 550 tonmeter, exempelvis, betyder en lyftförmåga på drygt 9 ton vid 60 m utlägg eller vice versa, dvs. drygt 60 tons lyftförmåga vid 9 m utlägg. Samtliga kranar kan hyras med förare.
“Vi märker inte så mycket av den livligt omtalade Eurokrisen, inte än i varje fall”, säger Robert Nordström, chef för Kran & Hissavdelningen.
Oftast är de större och tyngre enheterna uthyrda på kontrakterade hyrtider som kan löpa över flera år, lägger Hans Carolsson till, ansvarig för företagets kranmontage. “Det gör att eventuella krusningar eller rörelser i konjunkturen inte drabbar oss särskilt hårt, i varje fall inte på kort sikt.”
Kran och hissavdelningen tar väl hand om sina uppdragsgivare och man ställer upp med förslag och idéer till lösningar vid projekteringar av arbetsplatser och utför montage och demontage med egen personal i samråd med platsbefäl eller annan företrädare för kunden. Företagets årliga fakturering ligger på omkring 100 M kr och man har drygt 70 årsarbetare, varav ett 20-tal är kranförare. Man håller totalt sett ett relativt högt investeringstempo och under året har man exempelvis investerade i fyra byggkranar. Två av dessa var maskiner i 550 tonmeterklassen, Comansa 21 LC 550.

Text David Ehrenstråle

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×