Mälarlift tar bollen på lyra när kunderna kastar

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:12

I den våg av uppköp av maskinuthyrare som sprider sig i landet just nu är det härligt och uppfriskande att få besöka stabila maskinuthyrare som fortsatt är familjeägda. Ett bra exempel på ett sådant företag är Mälarlift AB som SRTs utsända träffade för några veckor sedan.

Bolaget grundades 1984 av Eskil Burenfjäll som fortsatt är verksam i bolaget som VD trots sina 76 år. Som framgår av namnet på bolaget så har man särskilt fokus på uthyrning av liftar, företrädesvis i Mälardalen med omnejd. 

 

Började med en Condor

När allting började hade Eskil en lift i sortimentet av amerikanska märket Condor. Eskil hade tidigt en vision om att självgående liftar var framtiden. Han kunde nog på den tiden inte ana hur rätt han hade. Eskil köpte sin Condor-lift från Mr Bygg och liften var en fullständig innovation på marknaden då. Uppskattningen bland kunderna var också stor när man kunde använda liftar istället för att bygga ställningar. Verksamheten tog fart för Eskil och i början av 1990-talet hade man drygt 50 liftmodeller i sortimentet. 

Sedan dess har företagets utveckling stadigt pekat uppåt men det riktigt stora lyftet kom från 2014 och framåt. 

 

Flera nya depåer öppnas

Innan dess hade man endast kontor i Västerås men arbetade redan då i hela Mälardalen och i princip hela landet vad gällde liftuthyrning, men 2014 öppnade man sin depå i Gävle. Med det läge som då rådde på uthyrarsidan i Gävle med omnejd fick man snabbt många nya förfrågningar. Man anställde Thomas Larsson som har lång erfarenhet från att arbeta med maskinuthyrning. Året därpå startade man upp Mälarlift i Uppsala och 2016 startade man två depåer i Stockholm, Mälarlift i Stäket och i Länna. Mälarlift i Stäket låg på den tiden i Bro och grundade sig i att man förvärvade bolaget All Access 24 AB från familjen Bratowski.

“Att vi förvärvade All Access 24 var ett ganska naturligt steg för oss. Vi hade sedan länge ett bra och nära samarbete med All Access 24. När företaget blev till salu var det ett bra sätt för att snabbt få ett starkt fäste på Stockholmsmarknaden. Jessica Huhtala, före detta Bratowski, driver depån”, berättar David Burenfjäll när SRT träffar honom, Jonas Gustavsson och Thomas Larsson på depån i Gävle. 

Jonas berättar att orsaken till att Mälarlift på senare år öppnat flera depåer beror på att marknaden har ändrat sig. “Tidigare hade vi ett mycket större samarbete med andra liftuthyrare och vi hyrde liftar från varandra. Vi gör det i viss utsträckning fortfarande men vi har under de senare åren upplevt behov av att utöka med egna depåer på de regioner eller marknader vi arbetar”, säger Jonas Gustavsson.

“Den här satsningen hänger lite ihop med hur kartan av maskinuthyrare och kedjor ritas om. Vi känner ett större behov numera av att ha våra egna depåer”, inflikar Thomas Larsson.

 

Från nischat till fullödigt

Mälarlift totalt sett har fortsatt ett tydligt fokus på liftuthyrning men i Gävle är man en fullsortimentsuthyrare. Det vill säga att man har hela registret av byggmaskiner, bodar, tjältinare, ställningar, tunga entreprenadmaskiner med mera. På samtliga depåer erbjuder man även olika typer av utbildningar för de maskiner man hyr ut. 

I dag har Mälarlift närmare 700 liftar i sitt sortiment. De liftvarumärken man har mest av är JLG, Genie, Skyjack och Haulotte. En särskild styrka som Mälarlift besitter är sin kompletta och helt egna transportlösning. Hos många uthyrare måste transporten beställas separat vilket kan ställa till det. Dels ökar kostnaden och dels blir tillgängligheten mera begränsad. Hos Mälarlift är transporten en helt integrerad del av uthyrningen. Med egna specialbyggda lastbilar kommer liftarna snabbt på plats och hämtas när de hyrts färdigt.

“Själva transportdelen i en uthyrning är oerhört viktig. Det är många som glömmer det. Vi bygger våra lastbilar helt själva och har den kompetensen inom bolaget. Vi har en egenutvecklad lösning med en utvikbar ramp. Vi kan snabbt få en lift på plats oavsett var i landet den ska. Vi kan erbjuda en väldigt bra totallösning tycker jag”, berättar Thomas Larsson.

“Transportkostnaden kan ibland bli överdrivet hög om den är extern både vad gäller leverans av lift och containers. Ofta kostar transporten mer än hyran av liften. Därför kan vi erbjuda ett mycket mera ekonomisk attraktivt alternativ då vi har en egen utprovad transportlösning. Vi försöker också att hela tiden skapa samtransporter så att transportkostnaden blir så låg som möjligt och dessutom hålla lastningstiderna så korta som möjligt”, säger Simon. 

Med sin liftuthyrning jobbar Mälarlift i princip över hela landet från Göteborg till Kiruna även om den är mest frekvent i Mälardalen, Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Vad gäller uthyrning av byggmaskiner jobbar varje depå mera lokalt och det är Gävle-depån som i nuläget jobbar mest fullt ut med att vara en komplett uthyrare.  Övriga depåer är fortsatt mera inriktad på liftuthyrning. I Stäket och i Länna är även ställningsdelen ganska stor.

 

Mälarlift och framtiden

Inom hela gruppen Mälarlift arbetar idag 46 personer och man omsätter i runda slängar drygt 100MSEK. “Att gå från 50 till 100 miljoner har gått ganska snabbt. Det var de första 50 miljonerna som var tuffare också med tanken på att det var en kraftig lågkonjunktur de första åren”, säger Burenfjäll.

Att jobba med uthyrning är väldigt investeringstungt i jämförelse med mindre maskiner. Det krävs stora ekonomiska muskler och uthållighet för att hålla verksamheten igång. Under de senaste åren har man investerat kraftfullt i många nya liftar. Man har också investerat en hel del i servicefunktionen och de egna verkstäderna. I Västerås har man exempelvis även en egen lackbox. “Ofta skadas exempelvis korgen på liftarna. Vi har korgar på lager och byter ibland ut hela korgen eller så reparerar vid en och lackar om”, säger Jonas Gustavsson.

Vad gäller framtiden och bolagsgruppens strategiska plan så vill man främst växa organiskt. Det är inget självändamål att starta nya depåer. “Om vi ser att en ny depå i ett område verkligen ger en mereffekt är vi inte rädda att starta upp. Det som är viktigt för oss är att vara kundorienterade, vara nära kunderna och att ständigt utveckla och förbättra det vi är bra på. Vi ska vara vassa och alltid fånga bollen på lyra från våra kunder”, avslutar David Burenfjäll.

www.malarlift.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×