Maskindoktorerna från Värmland

Publicerad 16/6, 2020 kl. 14:58

Lekana Maskins verksamhet växer. Allt började med intern service och reparationer på 1980-talet till att idag omfatta externa kunder över hela Sverige. Förutom att tillverka egna diamantverktyg och specialverktyg säljer man också en rad olika varumärken. I dagarna öppnar man dessutom en ny depå i Karlstad.

Maskindoktorerna från Värmland

Lekana Maskins verksamhet växer. Allt började med intern service och reparationer på 1980-talet till att idag omfatta externa kunder över hela Sverige. Förutom att tillverka egna diamantverktyg och specialverktyg säljer man också en rad olika varumärken. I dagarna öppnar man dessutom en ny depå i Karlstad. 

Lekana Maskin, en bit från Karlstad i Kil i Värmland, har vi berättat om tidigare i tidningen. Men det var ett tag sedan så här kommer en uppdatering.

 

Allt började på 1980-talet

Lekana Maskin är ett dotterbolag till Arnesson Betongborrning AB där även KBD, Karlskoga Betongdemolering ingår. Verksamheten i Lekana Maskin har funnits ända sedan 1980-talet. På den tiden var bolagets främsta uppgift att serva moderbolaget med reparationer av borrar och sågar samt att tillverka borr av olika slag.

Men med tiden förändrades och fördjupades verksamheten samt att Lekana blev mera självständigt med en rad andra kunder än moderbolaget Arnessons Betonborrning. Verksamheten i dess nuvarande form startade 2001 och hade föregåtts av ett utökat samarbete med tillverkaren Dimas Diamond Tools AB. Till en början satte man om diamantborr för Dimas. Samarbetet med Dimas breddades och fördjupade efter millenieskiftet och man blev i samma veva auktoriserade att serva och reparera maskiner av varumärket Partner.

Även om Lekana är starkt knutet till verktyg och maskiner från Dimas och Partner, numera Husqvarna Construction Products så servar och reparerar man en rad andra maskiner och utrustningar för tillverkare som Dr Schulze, Weka, Makita, AGP, Brokk, Bobcat, Hakken, Scanmaskin, Hilti, Hydrostress samt HTC och Pullman från Husqvarna med flera.

När man skriver om Lekana är det svårt att inte halka in på historien bakom Arnessons. Bolaget startades av Bo Arnesson 1979 men redan 1980 övertogs verksamheten av Kjell Andersson. Företaget växte snabbt och 1983 anställdes Johnny Källhagen som den först anställda. Med åren anställdes allt fler i bolaget och 1994 togs verksamheten över av de fem först anställda vilka var Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Larsson och Johan Ekström. Idag ser ägarbilden annorlunda ut och Arnesson-koncernen ägs av Per Carlsson, Marcus Jakobsson och Conny Överby. Trion förvärvade verksamheten av de tidigare ägarna i början av 2019. De nya ägarna har alla arbetat i koncernen under ett antal år och Per Carlsson är VD för verksamheten sedan fem år tillbaka.

 

Brett tjänsteutbud och stort kunnande

Det var som sagt redan i mitten av 1980-talet som behovet av intern service och reparation uppstod och sedan dess har Johnny Källhagen basat på Lekana Maskin.

“Lekana har haft en fantastisk utveckling och står på egna ben sedan många år. Under åren har vi byggt upp en bred erfarenhet från att serva och reparera många olika typer av maskiner och varumärken. De produktområden som vi känner oss lite mera specialister på är Husqvarnas alla produktserier, Dr Schulze och Weka samt Brokk och Bobcat. Vi är auktoriserad servicepartner för Husqvarna, Brokk och Bobcat”, säger Johnny Källhagen. 

Om man pratar produkttyper istället för varumärken så är det en rad olika typer av väggsågar, golvsågar, borrmotor, damm- och våtsugar, rivningsrobotar, kompaktlastare, minigrävare, markvibratorer, golvslipar, betongglättare med mera som man servar och reparerar.

“Jag skulle vilja säga att inget är omöjligt för Lekana Maskin. Vi åtar oss i princip alla reparationer avseende maskiner inom bygg- & anläggningsvärlden”, säger kollegan Christer Mellgren. 

“Vi är lite av doktorer för maskiner och utrustningar. Får vi in en trasig maskin gör vi först en analys och diagnostiserar var problemet ligger. Sedan sätter vi in vår åtgärd, behandlar maskinen och när den är klar skickas den åter till kund. Ofta får vi in maskiner som kräver omfattande felsökning. Då testar vi oss fram tills vi hittat felet och åtgärdar det”, tillägger ytterligare en kollega, Karl-Olof Ekström.

Förutom service och reparation har man också egen tillverkning. Man tillverkar och sätter om diamantborr, som nämnts om, men man tillverkar också kompletta stämpningsstativ som spänns fast mellan golv och tak. Den här typen av borrstativ har Sverige varit ganska ensamma om att utveckla och använda. Borrstativen Lekana tillverkar är främst för Hiltis DD 150 och 160 borrsystem. Man har också en ganska omfattande tillverkning av specialverktyg. Tilläggas bör att Lekana har ett brett sortiment av reservdelar hemma på hyllan.

 

Försäljning av maskiner och verktyg

Sedan 2001 då man mera fördjupat börjat serva maskiner startade man också upp försäljning. Idag säljer man hela Husqvarnas sortiment, Dr Schulze och Weka. Och kunderna, både avseende service och reparation samt försäljning, finns över hela Sverige idag. Man servar också maskiner från Sveriges närmaste grannländer.

Johnny berättar att han och kollegorna Christer och Karl-Olov har sina specialområden som exempelvis väggsågar eller hydraulik. När ett nytt uppdrag kommer in så går det ganska snabbt att konstatera vem på verkstaden som tar hand om jobbet. Man är också duktiga på att hänga med i takt med hur tekniken förändras. Ett exempel är högfrekvenstekniken inom håltagning. Här besitter man rätt kunnande och utrustning för att serva och reparera komplicerade HF-maskiner.

“Jag tycker att vi lyckats bygga upp en unik kunskap inom vårt arbetsområde, men så har vi ju hållit på i 37 år också. Vi har dessutom stor vana från att kommunicera med användaren och vi är ofta ute på fältet och jobbar och kan därmed enklare pricka in vad felet beror på och så vidare”, säger Johnny.

Vad gäller konjunkturerna säger Johnny att man upplevt att det varit högkonjunktur under ganska många år nu. Men under 2019 märkte man att konjunkturen slog av en aning på takten.

“Efter en nästan lite “crazy” utveckling märkte vi i fjol en svag avmattning och en återgång till det som tidigare ansetts som normalt.  Trots detta ser vi positivt på framtiden. Vi vet att vi besitter den kunskap i service och reparationer som våra kunder efterfrågar samt en snabbhet som få andra kan erbjuda”, säger Johnny.

“Maskiner och verktyg kommer alltid att behöva servas och repareras oavsett en konjunkturnedgång eller inte och då står Lekana redo att rycka in”, tillägger Johnny.

Som för alla andra har Corona-pandemin slagit till även mot Lekana. Man märkte direkt att antalet uppdrag gick ner. Lekanas kunder kände själva en osäkerhet vilket resulterade i att man väntade med nya investeringar eller vissa serviceuppdrag. Men allt eftersom tiden gått har marknaden börjat röra på sig igen. “Vi räknar med att till hösten så har nog det mesta återgått till det normala igen. Redan nu börjar uppdragen komma tillbaka. Men vi införde korttidsarbete under våren för att värja oss från den minskade orderingången”, säger Johnny.

 

Ny depå i Karlstad

En nyhet är att Lekana Maskin nu under juni öppnar ytterligare ett serviceställe med butik i Karlstad som ett komplement till servicedepån i Kil. Depån i Karlstad kommer att vara specialiserad på Husqvarnas markvibratorer, glättare och vibrostavar samt även sälja maskiner och verktyg i butiken. Verkstaden och butiken täcker naturligtvis även in håltagningsprodukterna.

“Tanken med depån är att det blir lättvindigt för många entreprenörer i Karlstadtrakten att komma och lämna in maskiner för service alternativt skicka hit dem. Vi ser det som en stor tillgång för oss att vara nära många av våra kunder, nära transporter och naturligtvis att vi fått flytta in i sprillans nya lokaler”, säger Johnny som tror att Karlstad-depån kommer att bli ett lyft för både Lekana och kunderna.

Johnny understryker dock att depån i Karlstad är en expansion av verksamheten. Verksamheten i Kil fortsätter oförändrat.

Lekana Maskin i Kil har idag fyra anställda, Christoffer Nyström, som är ansvarig för verksamheten, Johnny Källhagen, Karl Olof Ekström och Christer Mellgren. På Karlstad-depån kommer Christoffer Nyström fungera som platschef och Thomas Lundkvist som servicetekniker. Christoffer har varit ansvarig på Lekana Maskin sedan ett år tillbaka och har jobbat på bolaget i fyra år. 

www.lekana.se

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×