Medlemsnytta

Publicerad 5/3, 2019 kl. 11:55

Föreningsverksamhet bygger i grunden på tanken om ideella insatser av frivilliga som ser nyttan i att tillsammans skapa något som var och en enskilt inte skulle klara av lika bra.
- Mikael Öberg

Det är det som är själva kärnan med föreningsverksamhet. Tillsammans är starkare än att vara och en sköter sitt, dvs att förena engagerar och skapar nytta oavsett om man som företag är stort eller litet. Svensk idrottsrörelse bygger på den grundvärderingen och den har gett oss stora framgångar mot bakgrund av att vi är ett litet land i världen. Etablerade stjärnor delar med sig av sina erfarenheter till yngre förmågor. Nästa generation ges förutsättningar att bli bättre än föregående. I skid VM i Seefeld är Frida Karlsson 19 år ett lysande exempel på detta. Sverige som nation har haft stor framgång med den inställningen och kulturen. 

En av de svåraste knäckfrågorna runt inställningen till en specifik förening är att definiera sin medlemsnytta. What´s in it for me? Varför ska jag vara med? Vad vinner jag på det?

Tyvärr är det lätt att just fokusera för mycket på begreppet JAG. Det är givetvis naturligt att vi utgår från oss själva men för att värdera föreningsnytta behövs även perspektivet vad har VI för nytta och glädje av att göra något tillsammans med andra? Vad kan vi vinna på att gå samman och hjälpas åt? 

De flesta ser och förstår att påverkan och genomslagskraft i samhället bygger på att vi förenar oss och agerar samfällt. Det har gällt i urminnestider och har varit viktigt oavsett om vi talar om rösträtt, jämställdhet, lika sjukvård för alla, bättre arbetsmiljö eller vilka reformer vi än pekar på. Gemensamma aktioner har många gånger ett avgörande inflytande på beslutsfattare utan skillnad på om det handlar om politiker, tjänstemän i landsting, i kommuner på myndigheter eller verk. 

Just nu pågår ett nyttigt arbete inom den svenska maskinuthyrningsbranschen mot bakgrund av det samarbete som etablerats mellan Hyreskedjan och SRA. Tillsammans genomför vi ett antal medlemsmöten för att ställa frågor kring hur företagen ser på medlemsnyttan av att vara med i en förening och om de är öppna för att vara med i en tänkt gemensam branschförening.  Vidare diskuteras vilka frågeställningar och områden som bör rymmas inom föreningen samt hur behovet av utredningsarbete i för branschen viktiga sakfrågor ska organiseras. Även styrelsens roll, sammansättning och arbetsinsats tas upp. Sist men inte minst diskuteras former för medlemmar att kunna träffas och utbyta erfarenheter med varandra och de värdefulla partners som idag är knutna till branschens föreningar.

Syftet är att låta alla medlemmar som önskar komma till tals. Oavsett storlek, bedriver alla verksamhet inom maskinuthyrning i Sverige och spelar således en viktig en roll i att hyresverksamheten utvecklas. Företagen har givetvis olika förutsättningar men alla har sannolikt stor nytta av att förutsättningarna för hyresbranschen blir så bra som möjligt. 

Dessa ”runda bord” samtal är mycket viktiga då de skapar möjlighet till att verkligen vädra ut alla åsikter och få en känsla för var branschen står i denna fråga. I slutänden strävar vi givetvis efter att komma fram till ett förslag som innebär att vi får tillräckligt många medlemmar för att branschföreningen ska kunna spela en trovärdig påverkansroll och sist men inte minst att vi får medlemmar som vill vara med och utifrån sina förutsättningar engagerar sig och ser samt förstår den medlemsnytta som det innebär att vara medlem.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×