Midhage lanserar en ny lasersvetsad kärnborrserie

Publicerad 17/9 kl. 15:33

Under hösten 2021 släpper Midhage sin nya serie av kärnborr främst tänkta mot Rental marknaden.

Midhage har länge uppmärksammat att kärnborrning ställer väldigt stora krav på utrustningen hos uthyrarna. Det gäller främst i handhållna applikationer som ställer extra höga krav på användaren, och där traditionellt lödda segment riskerar att släppa bland annat på grund av för hög värme.

”De nya borren har lasersvetsade Zenesis segment med 3D-positioneringsteknik av diamantkornen för en mycket lång livslängd och extremt hög skärförmåga. Dessa nya borr är något som vi tror kommer uppskattas hos hyresbolagen som alltid strävar efter en så bra TCO (total cost of ownership) som möjligt, men vi ser även att borren kommer att passa för den professionella håltagaren i de situationer som kräver ett extra tåligt borr”, säger Magnus Lindstrand, Produktchef Bygg & Rental hos Midhage AB.

”Med vår nya borrserie Zenesis Laser, som är ett extra tåligt diamantkärnborr med lasersvetsade segment och en spiralformad svagt konisk borrstomme för att underlätta borttransport av borrkax/slam och därmed minimera värmeutvecklingen, hoppas vi kunna tillgodose marknaden med en produkt som minskar reklamationer, samt höjer driftsäkerheten och kundnöjdheten hos vår våra uthyrare och deras slutkunder.”

Nya borrserien Zenesis Laser finns redan idag tillgänglig med både 1/2" Frökenfäste i dimensionerna Ø51-151mm, samt med Pixiefäste i dimensionerna Ø52-226mm. Borrserien kan komma att kompletteras med ytterligare dimensioner om efterfrågan från Midhages kunder finns.

”Den nya borrserien Zenesis Laser ersätter inte något annat av våra traditionellt lödda Zenesisborr utan är ett komplement som vi tror att uthyrarna kommer att se som sitt förstahandsval inom en snar framtid.”

”För mer information kring de nya borren kontaktar ni er lokala Midhage säljare, eller kontoret i Båstad”, säger Magnus.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×