Mot våren

Publicerad 6/3, 2015

Nu är det mycket positivt som händer i vårt land. Vi har först och främst vår-vintern att se fram mot. Där slår vi största delen av världen i ljusnande tider. Dessutom har skid VM precis invigts, med stort mediaintresse som riktas mot Sverige. Givetvis har jag förhoppningar på att vi ska lyckas bra i formtoppningen och knipa flera medaljer. Så har vi sportlovet, som jag personligen tycker är toppen, att få göra goa svängar i backen och glädjas med familjen.

För verksamheterna så ser rentalbolagen positivt på det kommande året jämfört med 2014, som aldrig riktigt kom igång. Jämför vi med den konjunkturbedömning som Sveriges Byggindustrier, BI, gör för bygginvesteringar, så får vi hoppas att det ligger en förskjutning i tid. BI prognosen visade en ökning på 11 % under 2014, och för 2015 spår man 5 %. Läget för Sverige är fortsatt bättre än för våra grannländer.
SRA är i sitt arbete fortsatt koncentrerad på att förbättra säkerheten i våra egna arbetssätt och för våra kunders anställda. Vårt bidrag PSI, personlig säkerhetsintroduktion, ökar stadigt i intresse hos våra kunder, skolor och verk. Genom vårt nya gränssnitt kan vi erbjuda det på ett enkelt sätt till skolor så att PSI blir känd bland våra kommande kunder. Sra arbetar också för att få till stånd säkra arbetssätt för bodetableringar som blir branschgemensamma och som skall göra att säkra arbetssätt blir naturligt och konkurrensneutrala. Modul har också tagit fram en anbudsvägledning till sina kunder. För att underlätta för kunden och för att fördelarna hos moduler skall användas jämfört med nybyggnation.
Välkomna också till vårt årsmöte som är planerat till den 6 maj. Mer information kring detta kommer att publiceras från kansliet, och jag hoppas att vi träffas då.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish Rental Association

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×