Nu är det vibrationernas tur!

Publicerad 17/12, 2018 kl. 11:33

På Rentaldagen den 30 november som anordnades av Swedish Rental Association, i samverkan med Hyreskedjan, var temat vibrationer.

En mycket intressant dag med flera intressanta röster som representerades av läkare, forskare, tillverkare och leverantörer, användare och uthyrare av maskiner. Man har pratat en del om riskerna med maskiner som vibrerar under ett antal år. Men vibrationsskador har inte lyfts fram på samma sätt som riskerna med buller och damm. I Sverige har vi under de senaste åren både pratat och lagstiftat kraftfullt vad det gäller buller och inte minst damm. Kvartsdammets skadeverkning på byggarbetsplatsen har fått stort utrymme vilket är mycket positivt. Sverige och Tyskland är två länder med mycket strikta regelverk inom detta område och vi ligger flera år före i utvecklingen jämfört med flera länder, bara i Europa.

Ett stort land som halkade efter på detta område under många år var USA. Men sedan drygt ett år tillbaka skärpte amerikanska OSHA reglerna kraftfullt vilka nu är i paritet med Sveriges lagstiftning. Sverige är duktiga vad gäller utveckling av maskiner och utrustningar som tar hand om dammet och i synnerhet de riktigt skadliga partiklarna. Våra tillverkare som Dustcontrol, Pullman Ermator, Oxysan, Jonex med flera har sedan era år tillbaka utvecklat produkter som med råge svarade upp emot OSHA regler.

Men amerikanska och andra tillverkare som sålde till den amerikanska marknaden fick det hett om öronen för att uppgradera sina produkter medan svenska tillverkares produkter redan höll måttet. Tänk om samma sak gällde vibrationsnivåerna för maskiner och verktyg i byggbranschen, att vi låg långt före. Men så är inte fallet tyvärr. Våra tillverkare arbetar med att få ner vibrationerna, ja visst. Men inte tillräckligt. Det finns inte samma påtryck
ning från marknaden och inget strikt regelverk som reglerar hur mycket en maskin får vibrera för att inte vara skadlig. Dessutom mäts inte alla vibrationer, det vill säga de högfrekventa som är mest skadliga.

Det kan jämföras med att vi inte skulle bry oss om det damm som inte syns och som tar sig längs in i våra andningsorgan och stannar där, d v s asbest och kvartsdamm. Men tack och lov så har vi sedan 
länge jobbat med utrustningar och information om dessa risker. Vibrationsskador kanske man inte dör av som ibland är fallet med skador på lungor och andningsvägar. Men vibrationsskador kan vara nog så plågsamma och göra en person oförmögen att arbeta. Vibrationsskador ger dessutom plågsam verk och kraftlöshet vilket starkt påverkar det allmänna välbefinnandet. Det är dags att ta tag i vibrationsskadornas verkningar på samma sätt som med buller och damm och det måste vi göra tillsammans vilket omfattar myndigheter, tillverkare, användare, uthyrare, forskare och sjukvård.

De yrkesgrupper som är mest i riskzonen är rivare och anläggningsarbetare då de ofta arbetar med maskiner och verktyg som vibrerar mycket. Under Rentaldagen i Göteborg diskuterades många viktiga steg hur man dels kan informera om riskerna med vibrationerna. Landets uthyrare kommer att ta sitt ansvar i kampen om att förbättra arbetsvillkoren avseende vibrationer. Ett sätt är exempelvis att sluta köpa in maskiner som vibrerar för mycket och utrangera gamla maskiner från hyllorna. Man diskuterade också att märka maskiner med information om hur mycket de vibrerar. Redan idag anges vibrationerna på Swedish Rental Associations PSI-blad som finns på alla maskiner som hyrs ut på depåerna bland uthyrare som är anslutna till SRA eller Hyreskedjan.

Framför dig har du ett späckat nummer med mycket läsning. Vill passa på att tacka för ett fint samarbete under 2018 och tillönska alla en God jul och ett Gott Nytt År.

Jan Hermansson,
Redaktör

jan.hermansson@svenskrental.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×