Ny infektionsmottagning i Umeå

Publicerad 16/6, 2020 kl. 15:21

Norrlandskliniken i Umeå öppnar en ny infektionsmottagning för att bemöta den förväntade ökningen av patienter med covid-19. Uppförandet möjliggörs ideellt av bland annat Ramirent, som lånar ut utrustning och maskiner till byggprojektet.

Den nya infektionsmottagningen kommer sammanlagt att ha elva mottagningsrum. Öppnandet möjliggörs tack vare ett nära samarbete med flera företag i området, däribland Ramirent, som alla ställer upp utan ersättning. Ramirents Region Nord bidrar med utlåning av utrustning och maskiner som bland annat används för att bygga mottagningens innerväggar.

“När vi fick frågan rådde det inga tvivel om att vi skulle ställa upp”, säger Anders Djupenström, chef Ramirent Region Nord. ”Vi på Ramirent är tacksamma över att få dra vårt strå till stacken och kunna bidra med konkret hjälp. Från första stund kände vi att det här var rätt för oss och vi hoppas att den nya mottagningen kan underlätta arbetet för den hårt arbetande sjukvårdspersonalen.”

En tom lokal ska byggas om till infektionsmottagning, separat från den ordinarie mottagningen. Kliniken ska kunna skilja patienter åt som potentiellt kan vara infekterade av covid-19 från övriga patienter. På så vis hoppas man kunna minska risken för smittspridning på den ordinarie mottagningen.

Förhoppningen är att den nyöppnade infektionsmottagningen ska underlätta i bemötandet av den samhällsspridning av covid-19 som förväntas ske. Genom att sortera vilka patienter som kan behandlas hemma eller på kliniken och vilka som är så sjuka att de måste slussas vidare till sjukhus, hoppas man kunna avlasta sjukhusvården.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×