Ny säljare för Jack Midhage AB

Publicerad 29/5, 2019 kl. 16:28

Jack Midhage AB:s nya säljare Andreé Bergström kommer främst att jobba med håltagnings- och rivningsbranschen i Västra Götaland, Bohuslän och Norra Halland, men andra kundgrupper kan i framtiden också bli aktuella.

Uppdelningen av distriktet blir i stort sett som tidigare, dvs Magnus Molin ansvarar för uthyrare och vissa håltagningsföretag på detta distrikt samt håltagare och rivningsföretag i Värmland.

Andreé Bergström kommer närmast från Jerneviken Maskin AB, där han har haft en liknande tjänst. Han har en bakgrund som bl a betongarbetare och arbetsledare hos Karaten Bygg AB. Andreé Bergström tillträdde sin nya tjänst hos Midhage den 15 april.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×