Nytt inom arbetsbodar

Publicerad 7/4, 2020 kl. 15:31

I en ständigt rörlig byggbransch som ofta kräver snabba kontors- och boendelösningar är arbetsbodar ofta ett attraktivt alternativ. Nytt på arbetsbodssidan är företaget Kapers sovbodsetableringar, samt nya tillbehör från PA-SO Produkter.

Kraven på miljöhänsyn, bättre inomhusluft, hållbarhet och energieffektivitet har nått även bod-marknaden. Byggindustrins förväntningar får bodproducenter att vässa sina koncept. Ett företag som vill lägga fokus på just det är Kaper Norden med egen bodfabrik i Estland. Kaper säljer sina bodar med återköpsgaranti eller hyr ut dem med en utköpsoption för kundföretaget.

“Vi har bestämt oss för att göra skillnad genom att förbättra bodarnas standard maximalt utan att spräcka budgetramarna”, säger Gustav Hagberg, vd Kaper. ”Fabrikschefen Peeter Krevald har lyckats göra underverk med materialval och nytänkande. Våra nya StandardPlus-bodar har inte bara bättre U-värden och ventilation, utan de har samtidigt bättre ljudmiljö invändigt, är mer trivsamma och dessutom framtidssäkrade med förberedelser för till exempel IoT, Internet of Things.”

 

Kapers sovbodar vid Skaraborgs sjukhus

Ett bodsegment där den här utvecklingen syns tydligt är sovbodsetableringarna. De blir allt vanligare på byggarbetsplatserna idag när arbetskraften är mer rörlig än förr. Då är det viktigt att kunna erbjuda utrymmen för sömn, hygien, måltider och umgänge. Ett ex-empel är den stora tillbyggnaden vid Skaraborgs sjukhus i Skövde där det snart finns inte mindre än 80 enkelrum med dusch och WC för byggarbetskraft.

“Vi valde först 20 sovbodar av den modell Kaper producerar i egen fabrik. Nu när projektet snart kräver fler medarbetare på plats beställde vi just ytterligare 20 stycken”, berättar Thomas Sjögren, produktionschef ByggDialog och ansvarig på plats för sjukhusprojektet. ”Bodarna har genomgående rätt kvalitet. Bra ventilation i kombination med effektiv isolering och högsta brandklassning. Ljusa och fräscha badrum, fin färgsättning. Det här är bodar jag skulle kunna bo i själv. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och mår bra i sin inkvartering, eftersom det underlättar för dem att göra en fullgod och inspirerad arbetsinsats.”

“Etableringar av bodar – sov- eller kontorsmoduler – är miljöer där människor ska arbeta eller samla kraft ofta i flera år”, berättar Gustav Hagberg. ”Det är lika viktigt med trivsel och hälsosam luft här som på vilket kontor eller hotell som helst. När vi planerar en etablering tänker vi enligt ett koncept vi ibland internt kallat ’Pensionat Bygget’. Det ska inte förväxlas med John Cleese ’Pang i bygget’”, säger Gustav Hagberg med ett leende på läpparna.

En annan trend som Kaper känt av bland sina kunder vid större etableringar är att välja 2,70 meter i takhöjd och satsa på ventilation.

 

Avloppsupphängning från PA-SO Produkter

Andra nyheter på arbetsbodssidan kommer från PA-SO Produkter, som är baserade i Avesta och tillverkar byggarbetsprodukter. Deras nya avloppsupphängning passar de vanligaste arbetsbodarna i Sverige och gör enligt PA-SO Produkter att etableringar med avlopp och vatten blir enklare. Dessutom går mindre tid till att lösa upphänggningar och fastsättningar av avlopp. Upphängningen har en kedja för att enkelt fästa rören och ställa fall, med möjlighet till ”fin” inställning av fall på avlopp. Upphängningen behöver ingen montering eller skruvar, istället hänger man enkelt konsolen på ramen. För tillfället utvecklar PA-SO Produkter dessutom en produkt som gör att konsolen fungerar till Remodul och Maxmodulers arbetsbodar. Dessutom erbjuder PA-SO Produkter en ny fristående trappa för nedre bodar med ingång från sidan. Denna plattform används med deras 1-2-3-stegstrapp.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×