Nytt projekt för effektiviserad transport inom städer

Publicerad 25/5 kl. 14:03

En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan antalet lastbilsturer minskas med 50 procent.

High Capacity Transport, HCT, är ett koncept där man genom anpassningar mellan fordon, vägar och framförande samt ett samlat regelverk kan öka lasten på lastbilarna och därmed minska antalet rutter. Nu ska konceptet vidareutvecklas till städerna. HCT-reformer har redan bidragit till samhällsnytta både i Sverige och internationellt, enligt forskningsinstitutet Rise. Nu ska konceptet vidareutvecklas till transporter i städer där interaktionen med byggprocesserna i transportens båda ändar samt med övrig trafik, inklusive gång och cykel, beaktas. “Att minska antalet transporter i staden är högprioriterat då det ger en positiv effekt med avseende på utsläpp av CO₂ och lokala emissioner som partiklar och kväveoxider”, säger Ann Segerborg Fick på Ecoloop. 

Projektet kommer att testa femaxlade och cityoptimerade transportfordon i pilotområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och nya digitala koncept i fordon vid byggandet av järnvägstunneln under Varberg. 

“Det finns många sätt att effektivisera transportarbetet i våra städer och här driver vi utvecklingen vidare, utifrån tidigare forskning, för att anta både klimatutmaningen men även utmaningarna med en säkrare trafik och en bättre produktivitet för bygg- och anläggningsbranschen”, säger Fredrik Cederstav, projektledare Rise.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×