Ökad efterfrågan på smittskyddstjänster för Infobric

Publicerad 25/5 kl. 11:26

It-företaget Infobric ser en ökad efterfrågan på sina tjänster för att identifiera och åtgärda risker på arbetsplatsen kopplat till pandemin.

Användningen av arbetsmiljöverktyget Buildsafe har under pandemin utökats till att användas för säkerhetsronder med fokus på att identifiera och åtgärda risker kopplade till smittspridning. Med appen kan projekten genomföra riktade ”coronaronder”. Vid dessa ronder kontrolleras bland annat möjlighet att hålla handhygien, att möten hålls utomhus i möjligaste mån och att man identifierat vilka i personalen som tillhör en riskgrupp. I appen finns även möjlighet att skicka meddelande till alla i projektet med nya rutiner, restriktioner och annan viktig information. Med digitala inskrivningar via appen BuildSafe kan medarbetare skriva in sig digitalt innan de kommer till arbetsplatsen. Platsledningen kan säkerställa att alla har angivit korrekt information och ge access till arbetsplatsen på distans. I samband med inskrivningen ges också möjligheten att sprida projektspecifika riktlinjer för coronahanteringen. För att göra in- och utcheckningen i personalliggaren och samtidigt undvika trängsel vid en registreringsbox har appen Ease CheckIn blivit ett alternativ. Med den kan användaren registrera närvaro i sin telefon. Appen kan användas för att på distans öppna fordonsgrindar och för att låsa upp dörrar via ett smartlås. Med tjänsten Ease Construction kan ansvarig på arbetsplatsen styra behörigheter till och på arbetsplatsen, följa upp att reglerna kring till exempel personalliggare följs och se vilka företag som varit på plats, oavsett om personen själv är på arbetsplatsen eller arbetar på distans.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×