På himmelska höjder med GEDA

Publicerad 17/3 kl. 13:46

Nya katedralen i Linz, Österrike, behöver renoveras. För jobbet används två transportplattformar från GEDA som ska hjälpa till i upprustningen av Österrikes allra största kyrka.

Nya katedralens kyrktorn är övertäckt av byggnadsställningar. Vittrande sandsten och slitna fogar har satt sina spår, och ett nätverk av ca 3,5 km av fogarna mellan sandstensblocken, stendelar och statyelement behöver repareras. Det huvudsakliga arbetet utförs av Dombauhütte Linz, som också får hjälp av andra företag. Ett stort antal specialister deltar i projektet och inte mindre än 150 ton material krävs för att sätta upp byggnadsställningar runt tornet. Situationen försvåras av kraftiga vindar och det faktum att jobbet utförs på så pass höga höjder. För renoveringsjobbet används GEDA:s transportplattformar GEDA 500 Z/ZP och GEDA 1500 Z/ZP, som införskaffades av Bischof Rudigier Foundation och levererades av EKRO Kronsteiner GmbH.

För projektet ska såväl byggnadsarbetare som material transporteras till en höjd på hela 130 meter för att rusta upp tornspiran. Vid den första konstruktionsfasen installeras GEDA 1500 Z/ZP med byggnadsställning på en höjd av 75 meter. I ungefär samma höjd som tornets klocka, 42 meter och uppåt, går en byggnadsställning runt tornets alla åtta sidor. Denna grundbyggnadsställning ger stöd till spirans byggnadsställning, och det är vid denna som den andra GEDA-transportplattformen 500 Z/ZP installeras. Transportplattformen lyfts till 75 meters höjd med en lastbilskran. Därifrån installeras byggnadsställningar över stenbalkongen på spiran med spirans kors på 130 meters höjd. 

GEDA-plattformarna har två separata kontrollenheter och kan användas som bygghiss för materialtransport eller för att transportera passagerare. I materialläge kan GEDA 500 Z/ZP lasta upp till 1000 kg. I passagerarläge kan den bära fem personer med en maximal lastkapacitet på 500 kg. GEDA 1500 Z/ZP använder sig däremot av två master och kan transportera 2000 kg i materialläge eller sju passagerare i passagerarläge. Båda transportplattformarna har en hastighet på 12 m/min i passagerarläge och 24 m/min i materialläge. De är utrustade med bland annat gränslägesbrytare, säkerhetsbrytare och överbelastningsskydd.

Under de nästkommande tio åren kommer renovering och underhåll av kyrkan att kosta uppemot 13,5 miljoner euro. Den största andelen kommer från kyrkan, med fortsatt stöd från offentlig finansiering, donationer och sponsring. Renoveringsarbetet av tornspiran slutfördes i slutet av 2019 och den kompletta restaureringen av hela tornet beräknas bli klar 2021. Restaureringen innefattar dock även andra moment såsom fönster som än idag visar skador från andra världskriget, så det lär dröja ett tag innan Nya katedralen i Linz till sist återgått till sin fulla prakt.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×