Positionering

Publicerad 1/4, 2019 kl. 12:21

Den 27 februari träffades 23 uthyrare i Umeå för ett Norrlandsmöte inom Hyreskedjan. Tord Andersson (medlemsansvarig inom styrelsen för Hyreskedjan) på LE Maskin var sammankallande.

Dagordningen utgjordes av en hel del innovativa inslag i form av utveckling av IT-program, nya mekaniska lösningar för att underlätta arbetsmiljön och studiebesök på depån. Där fick vi se den stora nybyggda hallen som förbättrar arbetsmiljön för de anställda och förlänger livslängden på maskinerna då de slipper stå ute i snö och regn. Det var väldigt givande för alla deltagare och en mycket positiv stämning både under dagen och kvällen. Behovet av att träffas och utbyta erfarenheter är stort och det är viktigt att värna om.

Under februari har det även genomförts ett antal företagsbesök hos några av SRAs medlemsföretag för diskussioner kring branschorganisationens verksamhet, styrning och framtid. 

Både inom Hyreskedjan och SRA finns ett tydligt intresse för några gemensamma nämnare:

• Arbetsmiljö (ta ansvar för vår arbetsmiljö, professionella och kunniga medarbetare som kan ge råd om olika valmöjligheter med rätt information i rätt tid till våra kunder)

• Hållbarhet (hela vår bransch bygger på återanvändning och att dela på de resurser vi har)

• Digitalisering (nya system och innovativa lösningar skapar nya möjligheter)

 

Vad kan vi då göra med dessa fokusområden framöver? Hur kan vi fortsätta utveckla dom, våra företag och vår bransch? Vi behöver strukturera, precisera, prioritera och inte minst begränsa vad vi ska göra inom respektive område. Branschorganisationerna är båda två små och resurserna begränsade så alla aktiviteter behöver vägas mot medlemsnyttan och vilket värde det tillför branschen.

I den förra ledaren skrev vi mycket om medlemsnyttan av en branschorganisation. Värdet av den ideella föreningen som tänker på kollektivet framför jaget. Behovet av att arbeta tillsammans för en bättre morgondag. Om vi då ska ta nästa steg i den riktningen behöver vi börja titta på hur vi som branschorganisationer ska positionera oss:

• Hur vill vi att omvärlden ska uppfatta vår branschorganisation?

• Vad ska vi jobba med?

• Målsättningar

• Medlemskrav

 

Vilka utmaningar har vi i vår bransch? Vad kan vi påverka på kort och lång sikt? Vad kan vi inte påverka och hur ska vi då möta dessa utmaningar? Det finns så många spännande saker att jobba med framöver tillsammans och vi tar nya steg varje dag. På samma gång måste vi vara ödmjuka för att förändring tar tid och vi måste låta det ta tid. Det bästa för branschen är om så många som möjligt följer med på tåget och ser de egna möjligheterna i det gemensamma. Vi har misslyckats om hälften av medlemsföretagen står kvar på perrongen och undrar vad som hände när tåget rullar iväg mot framtiden.

För ett år sedan kändes det långt bort med årsstämman 2019 men mycket händer på vägen. Nya frågor väcks och gamla ska arbetas igenom. Styrelserna i båda organisationerna fortsätter med samarbetet. Vi fortsätter även titta på möjligheterna med en sammanslagning tillsammans med er medlemmar och partners. Vad det utmynnar i och när får vi se i framtiden.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×