Processer och maskiner för framtidens byggarbetsplats

Publicerad 5/9, 2019 kl. 12:19

På Hamm tänker utvecklarna inte bara på nästa generations maskiner, de fokuserar även på effekterna som nuvarande megatrender kommer att ha på vägbygge i allmänhet och på kompaktion i synnerhet.

På teknologicentret på årets Baumamässa fick besökare en chans att se hur Hamm ser på framtiden. “Hur kommer byggarbetsplatsen att se ut? Vilka värden kan Hamm bidra med till BIM som välttillverkare? Vilka tekniska kännetecken kommer vara relevanta inom 10, 20, 30 år? Vilka krav kommer anställda ha på deras arbetsmiljö vid väggbyggen år 2030?” frågar Dr. Axel Römer, Head of Research and Development Hamm. ”Genom att svara på dessa frågor utvecklar vi en vision för framtidens vägbyggen. Från dessa kan vi generera konkreta, nya koncept och lösningar runt vår kärnkompetens, kompaktering.”

Digitalisering, elektromobilitet och globalisering förändrar vår värld på många sätt. Trots det kommer behovet av vältar att finnas kvar för kompaktion av mark och asfalt i flera år framöver, fastän med växande krav när det gäller effektivitet, precision och transparens. Hamm identifierade denna trend under ett tidigt stadium och utrustade sina vältar med flera assistanssystem för att hjälpa föraren och för dokumentering och optimering.

Hamm ser även potentialen för ökad effektivitet inom optimering av maskinanvändning med hjälp av WITOS FleetView. Det underlättar vid underhåll och diagnostik, snabbar upp svarstiderna ifall det blir problem och möjliggör systematisk analys av operation och användarbeteende. Regelbundet underhåll och läglig, kostnadsoptimerat utbyte av slitdelar ökar tillgängligheten av vältar. Samtidigt undviks icke-planerad dödtid på grund av transportkostnader eller organisatoriskt arbete. En annan Hamm-approach för framtidens arbetsplats är fjärrstyrda kompaktorer, som faktiskt redan har använts under två års tid i ett stenbrott i Tyskland. Under de senaste åren har Hamm dessutom utvecklat användar-konceptet Easy Drive för nuvarande generationers tandemvältar, kompaktorer och pneumatiska däckvältar.

Hybridteknologin, automatisk avstängning av motorn och Eco-inställning sänker bränsleförbrukningen och sänker därmed avgas- och ljudnivåerna. En av de största utmaningarna för utvecklare under de kommande åren kommer att vara att anpassa vältar till nästa utsläppsstandard EU Stage V. Detta kommer att göra vältar desto mer miljövänliga.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×